Rút kinh nghiệm từ Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tân Thuận Tây, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật ngày: 17/03/2020 05:54:37

ĐTO - Ngay sau khi Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tân Thuận Tây nhiệm kỳ 2020 – 2025 bế mạc, chiều ngày 12/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm để chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trong toàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các ban và cơ quan của Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Phan Văn Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.


Các đại biểu dự họp rút kinh nghiệm sau Đại hội điểm Đảng bộ xã Tân Thuận Tây

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tân Thuận Tây là Đại hội điểm cấp cơ sở, làm tiền đề cho Đại hội Đại biểu cấp xã, phường, thị trấn của 142 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Theo Dự thảo báo cáo kết quả Đại hội điểm Đảng bộ xã Tân Thuận Tây, Đại hội được chuẩn bị chu đáo, công phu bảo đảm yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW, đáp ứng được kỳ vọng của đại biểu Đảng bộ xã Tân Thuận Tây. Cụ thể, quy trình, nội dung Đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, có sự linh hoạt trong sắp xếp thứ tự các nội dung một cách khoa học theo hướng dành nhiều thời gian cho việc thảo luận, tranh luận tại các tổ cũng như tại Đại hội.

Việc xây dựng văn kiện Đại hội thể hiện tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của Đảng ủy, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các ý kiến đóng góp tại Đại hội đều phát huy tinh thần, trách nhiệm cao của đại biểu. Việc chuẩn bị nhân sự bảo đảm theo quy hoạch, có cơ cấu hợp lý về độ tuổi, giới tính; công tác bầu cử tại Đại hội đúng theo Quy chế Bầu cử trong Đảng. Đặc biệt, việc chủ động thực hiện công tác phòng ngừa dịch Covid-19 góp phần bảo đảm cho Đại hội diễn ra an toàn tuyệt đối.

Trong quá trình chỉ đạo đại hội, một số nội dung cần quan tâm như: việc trang trí khánh tiết, hướng dẫn nguyên tắc, thủ tục bầu cử cần được chú ý thực hiện; nội dung trình chiếu tại Đại hội cần phong phú, đa dạng hơn. Báo cáo chính trị nên ngắn gọn, tránh liệt kê; việc điều hành Đại hội cần đảm bảo thời gian, hướng dẫn nguyên tắc thủ tục bầu cử đúng với nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu...

Bên cạnh đó, một số kinh nghiệm được rút ra: công tác chuẩn bị văn kiện phải thật sự khoa học, cầu thị, phát huy trí tuệ của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Công tác nhân sự phải được thực hiện đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ trên tinh thần công tâm, khách quan, đúng người, đúng việc. Sự quan tâm sâu sát của Ban Thường vụ, các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy cấp trên và sự đoàn kết thống nhất của cấp ủy có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của Đại hội.

Theo đánh giá của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng, Đảng bộ xã Tân Thuận Tây là một Đảng bộ mạnh, lực lượng trẻ có nhận thức tốt, có nhiều thành tựu trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội và công tác xây dựng Đảng ở địa phương với nhiều mô hình mới, cách làm hay, sức mạnh cộng đồng được phát huy tốt. Địa phương có tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, chu đáo trong công tác chuẩn bị và quá trình tổ chức, góp phần tạo nên sự thành công của Đại hội. Qua đó, có ý nghĩa quan trọng khi tạo tiền đề cho quá trình tổ chức đại hội của gần 570 tổ chức cơ sở Đảng của tỉnh trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, các cấp ủy trong tỉnh lưu ý một số vấn đề, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội cấp cơ sở để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện trực tiếp của cấp ủy, từ chuẩn bị nội dung văn kiện, phương án nhân sự cho công tác bầu chọn, giải quyết các vấn đề nội bộ đến tập hợp, phát huy sức mạnh của nhân dân.

Việc xây dựng báo cáo chính trị cho Đại hội phải thể hiện tập trung trí tuệ, tầm nhìn, bản lĩnh chính trị, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân; đánh giá kết quả đạt được cần chú trọng những mô hình mới, những cách làm hay, khích lệ khát vọng vươn lên, khuyến khích tìm tòi đổi mới, sáng tạo. Đồng thời việc tổ chức lấy ý kiến phải thiết thực hiệu quả, tránh hình thức; việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải trên cơ sở quy hoạch tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ.

Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Đảng bộ xã Tân Thuận Tây trong thời gian tới là phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Cao Lãnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn xã, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền để người dân nắm chủ trương và đồng thuận trong thực hiện. Địa phương triển khai hiệu quả Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp đô thị TP.Cao Lãnh đến năm 2030, trong đó phát huy hiệu quả đất bãi bồi thực hiện vùng rau an toàn trên địa bàn. Lồng ghép thực hiện Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với các chương trình khác để hỗ trợ phát triển sản xuất đối với các nông sản của xã. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Chú trọng vai trò các chi, tổ hội, nhất là Tổ nhân dân tự quản trong việc quản lý, tuyên truyền, bình xét gia đình văn hóa đúng thực chất. Phát huy hiệu quả của Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã và Nhà văn hóa các ấp, giá trị di tích lịch sử, văn hóa, văn hóa du lịch tâm linh giới thiệu hình ảnh địa phương thông qua các lễ hội được tổ chức như: lễ giỗ Hùng dõng Tướng Nguyễn Công Nhàn, lễ giỗ cụ Nguyễn Quang Diêu, các lễ hội đình, chùa hàng năm.


Đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Thuận Tây, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội xã chủ động nắm bắt, phòng ngừa và đấu tranh đối với các loại tội phạm; thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các mô hình phòng, chống tội phạm có hiệu quả; phấn đấu hàng năm không để xảy ra trọng án. Đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và hoạt động phòng, chống ma túy, chú trọng vào các đối tượng có nguy cơ cao; hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện có hiệu quả mô hình quản lý, giáo dục người nghiện ma túy tại cộng đồng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia phòng, chống ma túy. Đồng thời tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong cán bộ, đảng viên; thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cục bộ, chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ. Đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành trên nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng ban hành văn bản, xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch, nội dung ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với tình hình thực tế địa phương; tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

D.CHINH

NGÂN NGUYỄN

Gửi bình luận của bạn