Tập trung tham mưu, tổ chức Đại hội cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng kế hoạch đề ra

Cập nhật ngày: 25/07/2020 13:05:15

ĐTO - Sáng ngày 25/7, Ban Tổ chức (BTC) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Phan Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BTC Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy và BTC các huyện, thị, thành ủy.


Quang cảnh hội nghị

Từ đầu năm 2020 đến nay, BTC các cấp uỷ đã tập trung công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham mưu các cấp ủy công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp huyện. Tổ chức thực hiện quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Tính đến ngày 25/6/2020, toàn tỉnh có 497/567 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức đại hội (đạt 87,65%). Việc chuẩn bị Đại hội điểm cấp trên cơ sở bảo đảm theo đúng các yêu cầu kế hoạch đề ra. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Thực hiện chế độ chính sách đối với 36 cán bộ không đủ điều kiện tái cử cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp...


Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ một số kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua. Đồng thời nêu rõ một số tồn tại, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ như: công tác chuẩn bị nhân sự tham gia cấp uỷ cơ sở ở đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, các cơ quan ngành dọc một số nơi chưa bảo đảm về số lượng, trình độ lý luận chính trị. Một số địa phương, đơn vị chưa có lộ trình, kế hoạch cụ thể trong việc thực hiện tinh giản biên chế...


Đồng chí Phan Văn Thắng phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng yêu cầu BTC các cấp uỷ tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2020. Trong đó, tập trung tham mưu, tổ chức hoàn thành Đại hội cấp trên cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo kế hoạch đã đề ra; xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực cấp uỷ cấp huyện đúng quy định. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

P.L

Gửi bình luận của bạn