Tích cực sắp xếp sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức hội

Cập nhật ngày: 22/04/2019 05:21:21


Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Đồng Tháp tổ chức mổ bướu cổ miễn phí cho bệnh nhân nghèo trên địa bàn huyện Thanh Bình

ĐTO- Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có tổng số 64 tổ chức hội cấp tỉnh, 165 tổ chức hội cấp huyện và 675 tổ chức hội cấp xã với gần 550.000 hội viên.

Thực hiện Đề án số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm sắp xếp một số tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của tỉnh, đến nay đối với cấp tỉnh đang sáp nhập, hợp nhất 24 tổ chức (cấp tỉnh giảm từ 64 tổ chức xuống còn 47 tổ chức hội). Tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương, các huyện, thị, thành phố có thể sắp xếp sáp nhập, hợp nhất còn 6 tổ chức hội (cấp huyện giảm từ 165 tổ chức xuống còn 72 tổ chức hội). Cũng tùy theo điều kiện thực tế, các xã, phường, thị trấn có thể sắp xếp sáp nhập, hợp nhất còn 4 tổ chức hội (cấp xã giảm từ 675 tổ chức xuống còn 576 tổ chức hội).

Nhìn chung, hoạt động của các tổ chức hội trong thời gian qua đúng theo tôn chỉ, mục đích, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần vào việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân địa phương.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn