Tiếp tục nhân rộng mô hình hộ gia đình thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”

Cập nhật ngày: 06/07/2019 06:03:02

Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhân rộng mô hình hộ gia đình thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” đến năm 2020 và những năm tiếp theo.


Quang cảnh hội nghị

Mô hình hộ gia đình thi đua “Chung sức xây dựng NTM” (gọi tắt là mô hình) được Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai thực hiện thí điểm từ năm 2013 tại xã Bình Thạnh (huyện Cao Lãnh) và xã Hòa An (TP.Cao Lãnh). Năm 2015, mô hình được lập kế hoạch nhân rộng ra 37 xã ở 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện mô hình, nhận thức của phần lớn các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên ở các địa phương được chọn thực hiện về ý nghĩa, tác dụng của mô hình nói riêng và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM nói chung có chuyển biến tích cực.

Theo kết quả kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nội dung mô hình ở các địa phương, phần lớn các nội dung đăng ký được các hộ gia đình thực hiện đạt tỷ lệ cao. Qua đó, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ diện mạo nông thôn; vai trò chủ thể, ý thức trách nhiệm của người dân đối với xây dựng NTM được nâng lên; thúc đẩy tiến độ hoàn thành tiêu chí NTM và 55 xã đạt chuẩn NTM trong toàn tỉnh thời gian qua. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện mô hình ở cấp huyện, cấp xã ở một số nơi còn chậm, thiếu linh hoạt, sáng tạo. Nhiều địa phương chưa chú trọng thực hiện đầy đủ quy trình 5 bước theo hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy, nhất là bước điều tra, khảo sát và xử lý, phân loại hộ gia đình. Do đó, số liệu tổng hợp chưa phản ánh đúng thực tế, phải làm lại nhiều lần ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện mô hình và tiến độ xây dựng NTM của địa phương...

Kết luận hội nghị, ông Lê Thành Công - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị, Ban Dân vận các địa phương cần chú ý tham mưu, triển khai, quán triệt Công văn số 846 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo việc nhân rộng mô hình hộ gia đình thi đua “Chung sức xây dựng NTM”. Cụ thể, thực hiện nhân rộng mô hình ra 118 xã trên toàn tỉnh (55 xã đạt chuẩn thực hiện theo tiêu chí NTM nâng cao, 63 xã chưa đạt chuẩn thực hiện theo tiêu chí hiện tại). Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện mô hình để kịp thời lãnh đạo tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

NGÂN NGUYỄN

Gửi bình luận của bạn