Tiếp tục quan tâm phát triển vùng Cù lao Tây

Cập nhật ngày: 23/03/2019 01:00:28

ĐTO - Ngày 22/3, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan đã đến gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ chủ chốt của huyện Thanh Bình nhằm góp phần khơi nguồn cảm hứng và tạo động lực để cán bộ chủ chốt của huyện tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thông qua nhiều câu chuyện kể, đồng chí Lê Minh Hoan nhắn nhủ cán bộ chủ chốt huyện Thanh Bình cần thật sự đam mê, trân trọng công việc mình đang làm; làm việc nhiệt tình, bằng cái tâm; không ngừng sáng tạo, cải tiến nâng cao chất lượng công việc.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan nói chuyện với cán bộ chủ chốt huyện Thanh Bình

Trước đó, Đoàn công tác của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy do Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan làm trưởng đoàn có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Thanh Bình về tình hình triển khai, thực hiện Chương trình hành động năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Theo báo cáo của Huyện ủy Thanh Bình, những tháng đầu năm nay, huyện đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Đối với ngành nông nghiệp, tiếp tục triển khai một số mô hình sản xuất theo hướng an toàn, giảm chi phí đầu tư, tăng giá trị nông sản, tăng lợi nhuận. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tăng trưởng ổn định; tình hình an ninh trật tự ổn định; hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn.


Hiện, cây ăn trái cũng là thế mạnh của vùng Cù lao Tây

BTV Huyện ủy đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, có nhiệm vụ lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng, triển khai thi công những công trình thuộc Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng tại tỉnh Đồng Tháp” ở 5 xã thuộc vùng Cù lao Tây của huyện Thanh Bình (gồm xã Tân Bình, Tân Long, Tân Huề, Tân Hòa và Tân Quới).

Liên quan đến vấn đề Cù lao Tây, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Hoan lưu ý, BTV Huyện ủy Thanh Bình tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp phát triển vùng Cù lao Tây trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Bí thư Tỉnh ủy gợi mở, có thể cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân bàn bạc, xây dựng định hướng phát triển Cù lao Tây trong thời gian 10 năm tới trở thành cù lao sinh thái. Từ đó, cùng nhau phấn đấu, nỗ lực thực hiện mục tiêu đã đề ra. Mô hình hội quán là một trong những giải pháp tập hợp, huy động sức mạnh từ nhân dân để xây dựng cù lao sinh thái.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan phát biểu kết luận buổi làm việc

Đồng chí Lê Minh Hoan còn nhấn mạnh, BTV Huyện ủy Thanh Bình cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng văn kiện đại hội. Nội dung văn kiện cần sát tình hình thực tế, tránh lối báo cáo dạng kiểm đếm, quan trọng là phải chuyển tải được ý nghĩa của những số liệu thống kê có được.

N.An

Gửi bình luận của bạn