Các chỉ số chuyển đổi số của tỉnh đều có bước tiến bộ

Cập nhật ngày: 06/10/2023 05:16:35

ĐTO - Ngày 5/10, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa chủ trì họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, thông qua nhiều nội dung quan trọng như: dự thảo kế hoạch phát triển hạ tầng số tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2023 - 2025; dự thảo kế hoạch cải thiện chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Đồng Tháp; tình hình triển khai, bố trí vốn các dự án chuyển đổi số các sở, ngành, huyện, thành phố... Các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận, bổ sung giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong thời gian tới, nhất là các chỉ tiêu khó hoàn thành trong năm 2023.


Các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số chia sẻ nhiều vấn đề tại cuộc họp về thúc đẩy công tác chuyển đổi số

Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam năm 2022 (Vietnam ICT Index 2022) về xếp hạng chung các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Đồng Tháp đứng thứ 7 cả nước (tăng 9 bậc so với lần đánh giá trước).

Theo công bố của Bộ Thông tin và Truyền thông tại hội nghị lần thứ 6 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, năm 2022, Đồng Tháp đứng thứ 39/63 tỉnh, thành phố trên cả nước (tăng 10 hạng so với lần đánh giá trước) và đứng thứ 9/13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long về chỉ số chuyển đổi số. Nhìn chung các chỉ số chuyển đổi số của tỉnh đều có bước tiến bộ, tuy nhiên về tốc độ còn chậm so với yêu cầu đề ra. Vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông đã dự thảo kế hoạch cải thiện chỉ số DTI năm 2023, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

Tại hội nghị hợp tác phát triển công nghệ thông tin năm 2023, Hội Tin học Việt Nam công bố chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin của các tỉnh, thành phố, tỉnh Đồng Tháp được xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố, tăng 9 hạng so với năm 2020 (năm 2021 không tổ chức đánh giá, xếp hạng), đứng thứ 2 trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Một số hạn chế trong chuyển đổi số của tỉnh như: Chỉ số DTI có tăng nhưng chưa đạt như kỳ vọng, nhất là trụ cột kinh tế số có thứ hạng rất thấp; một số chỉ tiêu năm 2023 khó hoàn thành theo kế hoạch; một số dự án trong Đề án chuyển đổi số chưa cân đối được nguồn vốn thực hiện; tại các sở, ban, ngành, công chức chuyên trách chuyển đổi số và thành viên Tổ chuyển đổi số đa phần phụ trách và kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên công tác triển khai, đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số còn gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các ngành, các cấp nỗ lực hơn trong công tác chuyển đổi số để đạt các chỉ tiêu đề ra, trong đó tập trung cập nhật danh mục dịch vụ công trực tuyến, các giải pháp cải thiện chỉ số DTI, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số, đánh giá an toàn thông tin cho các hạ tầng thông tin cấp độ 3... Các thành viên Ban Chỉ đạo nắm sát tình hình, kịp thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, đảm bảo thực hiện đạt hiệu quả cao trong chuyển đổi số, nhất là 3 lĩnh vực trọng tâm: nông nghiệp, y tế, giáo dục; đánh giá hiệu quả các mô hình liên quan đến chuyển đổi số, công tác chuyển đổi số các ngành, các cấp, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số chuyển động nhanh hơn...

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn