Công bố kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp sở, cấp huyện

Cập nhật ngày: 10/10/2023 11:06:18

ĐTO - Sáng ngày 10/10 – Ngày chuyển đổi số (CĐS) Quốc gia, Ngày CĐS tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố kết quả đánh giá chỉ số CĐS cấp sở, cấp huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp năm 2022 (gọi tắt là DTI) và hội thảo “An toàn thông tin cho dữ liệu số”.

Hội nghị nhằm lan tỏa quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án CĐS tỉnh Đồng Tháp, qua đó, nâng cao chỉ số chuyển đổi của tỉnh Đồng Tháp năm 2023.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Lâm Thanh Thủy - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, CĐS số giúp cơ quan nhà nước hoạt động hiệu quả, hiệu lực, minh bạch hơn. Kinh tế số thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới, giúp tăng năng suất lao động, tạo động lực tăng trưởng mới. Xã hội số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, thu hẹp khoảng cách phát triển. Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành các nghị quyết, đề án, kế hoạch hằng năm để tạo cơ sở pháp lý và sự vào cuộc của các ngành, các cấp. Chính vì vậy, CĐS của tỉnh năm qua có nhiều chuyển biến tích cực: chỉ số CĐS tăng 10 bậc (xếp thứ 39/63 tỉnh, thành phố), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông Việt Nam năm 2022 (Vietnam ICT Index 2022) tăng 9 bậc (xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố)…


Ban tổ chức hội nghị trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 đơn vị được đánh giá, xếp hạng 1 chỉ số chuyển đổi số năm 2022

DTI cấp tỉnh có các chỉ số dùng để đánh giá các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND tỉnh với tổng điểm đánh giá là 200 điểm dựa trên 6 chỉ số và 21 chỉ số thành phần bao gồm: Nhận thức số (20 điểm), Thể chế số (20 điểm), Hạ tầng số (40 điểm), Nhân lực số (30 điểm), An toàn thông tin mạng (40 điểm), Hoạt động chính quyền số (50 điểm).

DTI cấp huyện có các chỉ số dùng để đánh giá các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố với tổng điểm đánh giá là 400 điểm dựa trên 8 chỉ số và 35 chỉ số thành phần bao gồm: Nhận thức số (60 điểm), Thể chế số (20 điểm), Hạ tầng số (50 điểm), Nhân lực số (50 điểm), An toàn thông tin mạng (40 điểm), Hoạt động chính quyền số (90 điểm), Kinh tế số (70 điểm), Xã hội số (20 điểm).

Dịp này, ban tổ chức hội nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 1 đơn vị cấp sở và 1 đơn vị cấp huyện được đánh giá, xếp hạng 1 chỉ số chuyển đổi số năm 2022, là Ban Quản lý khu kinh tế và UBND huyện Châu Thành.

Hội thảo “An toàn thông tin cho dữ liệu số”, nhằm giới thiệu một số giải pháp an toàn thông tin có hiệu quả cho hệ thống thông tin dùng chung; trưng bày, giới thiệu và hỗ trợ cài đặt trải nghiệm cho công chức, viên chức tham gia sự kiện chứng thư số công cộng.

Trước đó, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức ngày CĐS tỉnh Đồng Tháp và hưởng ứng ngày CĐS Quốc gia năm 2023, nhằm tuyên truyền, lan tỏa và thu hút sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với các nhiệm vụ CĐS trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời, góp phần nâng cao chỉ số kinh tế số, xã hội số góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tổ chức hiệu quả các hoạt động ngày CĐS tỉnh Đồng Tháp năm 2023; tăng cường sự hợp tác giữa tỉnh Đồng Tháp và các doanh nghiệp cung cấp giải pháp CĐS, từng bước xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới an toàn thông tin, góp phần thực hiện CĐS phục vụ lợi ích của người dân và doanh nghiệp.


Đại biểu trải nghiệm ứng dụng du lịch thông minh (Smart Travel) của Mobifone


Đại biểu tham quan ứng dụng giám sát giao thông (VNPT Smart cam)

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn