• Phát huy vai trò chủ thể của nông dân thông qua hội quán, hợp tác xã
  • ĐTO - Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (ngày 21/11), Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan có bài phát biểu về những kết quả của tỉnh nhà đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết “Tam nông” trên địa bàn tỉnh.