TIÊU ĐIỂM
  • Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên rõ rệt
  • ĐTO - Thực hiện Thông báo số 22-TB/TW ngày 11/4/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư (khóa X), Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 02-ĐA/TU ngày 27/4/2017 về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể ở các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.
  • Nhộn nhịp ngày tựu trường
  • ĐTO - Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của UBND tỉnh và chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), sáng ngày 19/8, học sinh (HS), giáo viên (GV) ngành học phổ thông toàn tỉnh đã có mặt tại các điểm trường, chính thức khởi động các hoạt động trong năm học mới.
  • Ghép tim thành công từ người cho đã chết não
  • Bệnh nhân được ghép tim từ người cho chết não tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, quả tim hiến tặng từ người cho chết não được lấy ra khỏi lồng ngực bệnh nhân lúc 13 giờ 45 ngày 15-8-2019 và được chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày bằng đường hàng không.