Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên lớp 1 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

Cập nhật ngày: 11/07/2020 06:13:04

ĐTO - Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, chuẩn bị đội ngũ đủ năng lực, chuẩn hóa, tâm huyết và có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy đối với lớp 1 năm học 2020 – 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng các phòng chuyên môn, Viettel Đồng Tháp, Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ Quản lý (CBQL) giáo dục phối hợp tổ chức bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng trọng tâm trong nội dung giảng dạy.


Giáo viên cốt cán thảo luận nhóm khi tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nội dung “Mô đun 1”

Với sự hỗ trợ của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT đã tổ chức các hoạt động tập huấn triển khai các vấn đề chung dành cho CBQL, tổ bộ môn các đơn vị trường. Chương trình GDPT 2018 được Sở GD&ĐT tập trung triển khai, thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Từ tháng 5 đến tháng 7/2020, Sở GD&ĐT đã cử nhiều lượt CBQL, giáo viên (GV), tham gia các lớp tập huấn của Bộ GD&ĐT, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trực tiếp tại tỉnh Đồng Tháp. Tạo điều kiện cho CBQL, GV tham gia, Sở GD&ĐT đã triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức như: trực tuyến, trực tiếp, cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT tổ chức bồi dưỡng GV, CBQL cơ sở giáo dục (GD) phổ thông, giảng viên sư phạm, giảng viên chủ chốt và bồi dưỡng triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018 theo Kế hoạch số 41/KH-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Sở GD&ĐT đã triệu tập tất cả CBQL, GV dự kiến được phân công dạy lớp 1 năm học 2020-2021 gồm: GV chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội, GV dạy âm nhạc, mỹ thuật, GD thể chất... Đối với nội dung chương trình “Mô đun 1”, các CBQL sẽ tiếp cận với những kiến thức về quản trị hoạt động dạy học, GD trong trường Tiểu học, hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT 2018, nhiệm vụ của Hiệu trưởng, quản trị hoạt động dạy và học GD nhà trường Tiểu học. CBQL lập kế hoạch, giám sát, đánh giá, điều chỉnh kế hoạch GD trường Tiểu học. Chỉ đạo, hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn trong trường Tiểu học, triển khai chương trình GDPT 2018. GV sẽ tiếp cận với các kỹ năng kiểm tra năng lực, phẩm chất, năng lực của học sinh; phương pháp dạy học theo yêu cầu tổng thể, chương trình GD bộ môn; đánh giá kết quả GD học sinh theo chương trình; các điều kiện thực hiện chương trình GDPT 2018.

Đảm bảo các nội dung đào tạo, bồi dưỡng, Sở GD&ĐT phối hợp với Viettel Đồng Tháp tổ chức bồi dưỡng trực tuyến cho CBQL, GV bồi dưỡng qua mạng theo môn học, hoạt động GD theo các tài khoản được cấp, nghiên cứu, học theo tài liệu. Bồi dưỡng trực tiếp cho GV tại 3 cụm gồm các môn: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, hoạt động trải nghiệm; Âm nhạc, Mỹ thuật; Giáo dục thể chất... Các GV thực hiện thảo luận nhóm, trình bày kết quả trước lớp, thực hiện bài kiểm tra. Sau tập huấn, đội ngũ CBQL, GV cốt cán tiếp tục hỗ trợ chuyên môn cho các GV khác trong tỉnh thông qua hệ thống trực tuyến, email, hội thảo...

Trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng CBQL, GV cốt cán, Viettel Đồng Tháp hỗ trợ miễn phí cấp tài khoản cá nhân. Phòng chuyên môn trực thuộc Sở GD&ĐT cùng tham gia cấp tài khoản online cho CBQL, GV; lựa chọn đội ngũ báo cáo viên; phối hợp với các đơn vị Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh, Học viện CBQL GD trong hỗ trợ GV hoàn thành các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn. Các Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo chặt chẽ việc quản lý CBQL, GV cốt cán trường nào sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn cho toàn thể GV tại trường đó; CBQL tại cụm trường nào sẽ hỗ trợ chuyên môn cho toàn thể CBQL tại các cụm trường trên địa bàn.

C.P

Gửi bình luận của bạn