Công khai các khoản thu và chống lạm thu trong năm học mới

Cập nhật ngày: 02/09/2020 10:04:14

ĐTO - Năm học 2020 – 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai công tác chuyên môn năm học mới đến các đơn vị trường trong toàn tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng đã có văn bản chỉ đạo công tác huy động học sinh (HS) ra lớp, các quy định theo chương trình khung của Bộ GD&ĐT. Đồng thời, Sở GD&ĐT đã ban hành các văn bản, hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện các khoản thu theo quy định, chống lạm thu tại các cơ sở giáo dục công lập trong tỉnh.


Các trường tổ chức quán triệt đến đội ngũ giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh về các thông tin trong năm học mới

Năm học 2020 – 2021, Sở GD&ĐT đã triển khai văn bản đến Phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, đồng thời sẽ tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra công tác chỉ đạo của Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố đối với việc triển khai thu, quản lý và sử dụng các khoản thu của các trường. Bên cạnh đó, Phòng GD&ĐT tổ chức triển khai văn bản đến các trường trực thuộc tại địa phương, đồng thời tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, có các biện pháp xử lý nghiêm theo quy định đối với các cá nhân, vi phạm nếu để xảy ra tình trạng lạm thu. Tùy theo phân cấp về quản lý và trách nhiệm, các trường tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh (CMHS).

Theo quy định của Sở GD&ĐT, thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm về các khoản thu, chi sai quy định và trả lại cho CMHS, đồng thời chịu các hình thức xử lý vi phạm (nếu có). Năm học mới, các khoản thu phải được trực tiếp hiệu trưởng các trường triển khai và công khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, CMHS. Trong quá trình thông tin, Hiệu trưởng các trường phải nói rõ các khoản thu theo quy định, đóng góp tự nguyện, thỏa thuận thu hộ. Thông báo các khoản thu phải được mẫu hóa thống nhất trong toàn trường và do Hiệu trưởng nhà trường ký tên, đóng dấu xác nhận để gửi cho CMHS. Sau khi được sự đồng thuận từ CMHS các lớp, các phiên họp hội đồng trường, đối với các khoản thu thỏa thuận, nhà trường phải lập dự toán thu, chi rõ ràng, chi tiết, có văn bản thỏa thuận thống nhất giữa nhà trường và Ban đại diện CMHS của trường.

Theo đó, các khoản thu theo quy định trong năm học mới 2020 – 2021 bao gồm các khoản thu học phí, dịch vụ trông giữ xe. Các khoản thu có văn bản thống nhất giữa nhà trường và Ban đại diện CMHS như khoản thu thỏa thuận dạy 2 buổi/ngày, ngoại ngữ tăng cường, tổ chức bán trú, giữ trẻ trong cơ sở giáo dục. Riêng đối với khoản thu tăng cường cơ sở vật chất phục vụ bán trú, mua sắm các thiết bị, vật dụng phục vụ bữa ăn, nghỉ trưa... trường phải mở sổ quản lý, theo dõi, sử dụng, mỗi năm phải tiến hành kiểm kê theo quy định, nếu có nhu cầu mua sắm bổ sung thì căn cứ vào biên bản kiểm kê, nhà trường xây dựng dự toán mua sắm kèm theo kế hoạch tổ chức bán trú để thỏa thuận, thống nhất với CMHS đưa ra mức đóng góp. Các khoản thu để mua quần áo đồng phục, thể dục, thể thao; đồ dùng và các dụng cụ học tập, ăn uống, vệ sinh cá nhân các trường thống nhất kiểu mẫu với CMHS để CMHS tự lựa chọn trang bị, hoặc thống nhất trong Ban đại diện CMHS để xem xét quyết định hình thức thực hiện thích hợp.

Các khoản thu được thực hiện thống nhất toàn trường phục vụ trực tiếp cho HS như: phù hiệu, bảng tên, sổ liên lạc, học bạ, trường thống nhất mẫu, căn cứ báo giá của các đơn vị cung cấp thống nhất với Ban đại diện CMHS trường để có phương án tổ chức thực hiện phù hợp theo nguyên tắc đảm bảo cân đối giữa thu và chi. Bên cạnh đó, tất cả các khoản thu khác bao gồm căn tin, quầy văn phòng phẩm, dạy thêm học thêm, bảo hiểm y tế, các đơn vị trường phải thu theo đúng quy định. Đối với các khoản thu tự nguyện gồm bảo hiểm tai nạn, nhà trường tạo điều kiện, phối hợp với các tổ chức bảo hiểm thực hiện công tác bảo hiểm trong HS, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến để CMHS, HS tự nguyện tham gia.

Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS phải đảm bảo theo quy định của Bộ GD&ĐT; kinh phí hoạt động là nguồn đóng góp của CMHS cho Ban đại diện CMHS theo nguyên tắc tự nguyện (không bắt buộc) và tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác để phục vụ cho hoạt động chăm sóc, giáo dục HS; nghiêm cấm thu bình quân đối với CMHS, HS. Không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện CMHS để thu các khoản thu ngoài quy định. Ban đại diện CMHS không được thu các khoản thu: bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, đảm bảo an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường...

Các trường phải thực hiện công khai về cam kết chất lượng GD&ĐT, điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Quy định của Bộ GD&ĐT. Các khoản thu do bộ phận tài vụ thực hiện, không giao cho giáo viên dạy lớp thu các khoản thu từ HS, CMHS, các tổ chức, cá nhân. Tùy theo điều kiện, các trường có thể có các quy định mở về điểm thu, không gộp các khoản thu, đóng góp tập trung vào đầu năm học để không gây khó khăn cho CMHS. Các trường tại các huyện, thị xã, thành phố, hoặc các trường có điều kiện phối hợp với các ngân hàng tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian để triển khai, thực hiện các khoản thu theo phương thức không dùng tiền mặt, ưu tiên các giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thiết bị chấp nhận thẻ. Ngoài các khoản thu hướng dẫn theo quy định của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, các trường không được tự ý đặt ra các khoản thu để thu thêm từ CMHS, HS dưới bất kỳ hình thức nào khác.

C.PHƯƠNG

Gửi bình luận của bạn