Đảm bảo yếu tố bảo mật, an toàn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

Cập nhật ngày: 20/07/2020 10:52:44

ĐTO - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TN.THPT) năm 2020 có những điểm mới về tiêu chuẩn, điều kiện đối với những thành viên tham gia tổ chức kỳ thi. Thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo và văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp Quốc gia, BCĐ cấp tỉnh, Sở GD&ĐT, Công an tỉnh, các sở, ngành, thành viên, ủy viên BCĐ cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát các tiêu chuẩn thành viên theo quy định, phổ biến công tác phối hợp tổ chức kỳ thi đảm bảo thực hiện đúng với các yêu cầu, hướng dẫn từ BCĐ chỉ đạo.


Công tác bảo mật đề thi sẽ được đặc biệt chú trọng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

Kỳ thi TN.THPT năm 2020, Bộ GD&ĐT ban hành tiêu chuẩn cụ thể, hướng dẫn chi tiết đối với công chức, viên chức và nhân viên (CC,VC,NV) tham gia tổ chức kỳ thi. Theo đó, CC,VC,NV phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm cao. Đội ngũ CC,VC,NV nắm vững nghiệp vụ làm công tác thi; không đang trong thời gian bị kỷ luật về Quy chế thi. Những người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám hộ, người được giám hộ (gọi chung là người thân) dự thi trong năm tổ chức kỳ thi không được tham gia công tác ra đề thi cho kỳ thi và không được tham gia tổ chức thi tại địa phương nơi có người thân dự thi. Ngoài các yếu tố trên, người tham gia ra đề thi và chấm thi tự luận phải là người có năng lực chuyên môn tốt.

Đối với việc ra đề, in sao đề thi (gọi chung là làm đề thi) phải thực hiện tại 1 địa điểm an toàn, biệt lập và được lực lượng Công an kiểm tra về an ninh, an toàn, bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm đề thi cho đến hết thời gian thi môn cuối cùng của kỳ thi, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng, ngừa lộ lọt thông tin, phòng cháy, chữa cháy... Người làm việc trong khu vực cách ly phải đeo phù hiệu và chỉ hoạt động trong phạm vi cho phép, chỉ được ra khỏi khu vực cách ly sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi. Trong trường hợp đặc biệt, được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng ra đề thi hoặc Trưởng ban in, sao đề thi, các thành viên mới được phép ra khỏi khu vực cách ly dưới sự giám sát của Công an. Toàn bộ quá trình vận chuyển, bàn giao đề thi phải được Công an giám sát; các túi chứa đề thi phải được đựng trong các thùng có khóa và được niêm phong; quá trình giao, nhận, vận chuyển đều được lập biên bản. Máy móc, thiết bị tại nơi làm đề thi dù bị hư hỏng hay không dùng đến chỉ được đưa ra ngoài khu vực cách ly khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi...

Từ ngày 30/6 – 15/7 thực hiện theo sự phân công của BCĐ cấp tỉnh kỳ thi TN.THPT năm 2020, Sở GD&ĐT, Công an tỉnh đã hoàn chỉnh danh sách nhân sự tham gia các ban kỳ thi. Quy trình nhân sự tham gia được kiểm tra kỹ, đúng các yêu cầu theo quy định. Các thành viên tham gia BCĐ được thẩm tra, trong đó có việc rà soát theo quy định mới bao gồm yếu tố chuyên môn và phẩm chất đạo đức. Cùng với công tác hoàn chỉnh nhân sự theo sự phối hợp của Công an tỉnh, công tác đảm bảo an toàn, bảo mật tại các Điểm thi được chọn tổ chức thi đều được cơ quan chức năng thẩm định, xem xét nghiêm ngặt, bảo đảm yếu tố bảo mật tuyệt đối đề thi, bài thi. Điểm mới trong kỳ thi TN.THPT năm 2020 ngoài lực lượng thanh tra của Bộ GD&ĐT, thanh tra Sở GD&ĐT còn có sự tham gia của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh. Thanh tra tỉnh thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra các khâu tổ chức kỳ thi tại địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng ủy nhiệm những cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm của các trường Đại học tham gia thanh tra, kiểm tra kỳ thi.

Chấp hành thực hiện theo đúng quy chế, Sở GD&ĐT không chỉ phổ biến đến toàn ngành, cán bộ, giáo viên coi thi tại các Điểm thi về Quy chế thi TN.THPT năm 2020 mà còn thông tin đến cán bộ, giáo viên những biện pháp xử lý các cá nhân tham gia tổ chức thi và cá nhân liên quan vi phạm Quy chế thi với cụ thể từng mức độ vi phạm. Khi phát hiện vi phạm Quy chế thi, BCĐ cấp Quốc gia, BCĐ cấp tỉnh, lãnh đạo Hội đồng thi, Trưởng Điểm thi, Thanh tra tỉnh, Thanh tra GD&ĐT các cấp sẽ tiếp nhận thông tin, bằng chứng về vi phạm Quy chế thi. Đồng thời khuyến khích thí sinh, thành viên của các Hội đồng thi và mọi công dân phát hiện, tố giác những hành vi vi phạm Quy chế thi. Từ ngày 27/7 đến ngày 5/8, Trưởng, Phó trưởng BCĐ và các đơn vị phối hợp Sở Y tế, Công ty Điện lực, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp tục kiểm tra công tác đảm bảo các điều kiện về công tác bảo vệ, an ninh trật tự tại các Điểm thi và các yếu tố cần thiết, an toàn, thuận lợi cho thí sinh khi dự thi TN.THPT năm 2020.

C.P.

Gửi bình luận của bạn