Kết quả tốt trong công tác đổi mới, sáng tạo dạy và học

Cập nhật ngày: 11/08/2019 06:05:41

ĐTO - Năm học 2018 – 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đồng Tháp vinh dự là 1 trong 7 đơn vị Sở GD&ĐT được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Đạt được kết quả trên nhờ sự chỉ đạo UBND tỉnh, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh (HS) cùng sự đồng hành của người dân.


Đồng chí Trần Thanh Liêm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

Trong năm học 2018 – 2019, ngành GD&ĐT Đồng Tháp đã tập trung những nhiệm vụ chủ yếu về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đề án nâng cao chất lượng giáo dục (GD) tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2020 gắn với việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu. Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, lãnh đạo Sở GD&ĐT cùng với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương rà soát, sắp xếp hợp lý mạng lưới cơ sở GD mầm non (MN), phổ thông; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Toàn ngành đã sắp xếp giảm được 11 cơ sở GDMN và phổ thông công lập.

Đội ngũ giáo viên (GV), cán bộ quản lý được rà soát, sắp xếp lại ở các ngành, cấp học dựa vào điều kiện thực tế của từng cơ sở GD, từng địa phương. Ngành GD&ĐT đã thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế trong ngành theo đúng quy định hướng dẫn đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu GV các cấp học theo quy định. Trong năm học có 4 hồ sơ giảm biên chế được giải quyết. Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ GV thực hiện với các biện pháp phù hợp; tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn theo quy định của Bộ GD&ĐT, khuyến khích GV, cán bộ quản lý tự học, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn. Chọn cử những GV cốt cán, cán bộ quản lý GD tham gia tập huấn, bồi dưỡng theo chương trình, sách giáo khoa GD phổ thông mới, ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ GV dạy lớp 1. 100% nhà giáo, cán bộ quản lý được bổ nhiệm vào các ngạch theo quy định. Các đơn vị Phòng GD&ĐT đã, đang triển khai xét, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức đủ điều kiện. Công tác thi đua, khen thưởng được cải tiến, điều chỉnh gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ và ưu tiên khen thưởng cho những người trực tiếp giảng dạy, những GV có cống hiến, tâm huyết với HS.

Chương trình GD phổ thông mới được triển khai, thực hiện; chương trình đổi mới sách giáo khoa được Sở GD&ĐT gửi các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố lấy ý kiến. Tăng cường công tác GD đạo đức, lối sống cho HS theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT đã xây dựng, ban hành các quy tắc ứng xử trong nhà trường với nhiều giải pháp khả thi, phù hợp với từng cơ sở GD. GV và HS trực tiếp hát Quốc ca, HS tham gia các hoạt động đảm bảo trường, lớp xanh – sạch - đẹp. Vấn đề y tế học đường được quan tâm, đảm bảo điều kiện tốt nhất chăm sóc sức khỏe HS. Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý, các cơ sở GD nhập liệu, khai thác sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu dùng chung toàn ngành, đảm bảo cơ bản 100% các cơ sở GD có báo cáo đủ cơ sở dữ liệu dùng chung qua hệ thống phần mềm thống kê, thông tin quản lý ngành. Các đơn vị quản lý GD dùng sổ sách điện tử trong trường, giảm bớt sổ sách viết tay, các loại sổ được điện tử hóa gồm sổ gọi tên và ghi điểm, phiếu điểm GV bộ môn, phiếu liên lạc HS... Đội ngũ GV toàn ngành chủ động thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn như thiết kế bài giảng điện tử ở từng chương, từng môn học, cấp học... Ngoài ra, Sở GD&ĐT chủ động tham mưu, thực hiện công tác hội nhập quốc tế trong GD&ĐT, đảm bảo chất lượng GD.

Với những kết quả đạt được, năm học 2019 – 2020, Sở GD&ĐT tiếp tục tăng cường các giải pháp hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tập trung xây dựng môi trường GD từ cơ quan quản lý đến các cơ sở GD theo hướng lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; đảm bảo an ninh, an toàn trường học thực hiện có hiệu quả văn hóa học đường.

C.Phương

Gửi bình luận của bạn