Tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại các địa phương

Cập nhật ngày: 23/06/2019 16:36:22

ĐTO - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có 2 công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia 2019 và gửi Giám đốc các đại học (ĐH), học viện; Hiệu trưởng các trường ĐH, Hiệu trưởng các trường cao đẳng (CĐ) sư phạm tham gia phối hợp tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.


Học sinh cần đảm bảo thời gian ôn tập và nghỉ ngơi hợp lý để đủ sức khỏe cho những ngày thi

Theo đó, về việc tập trung phối hợp tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại các địa phương, Bộ GD&ĐT yêu cầu giám đốc, hiệu trưởng các cơ sở đào tạo tiếp tục quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; phân công rõ nhiệm vụ và quyền hạn của từng cán bộ trong từng khâu tổ chức thi; tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ được phân công công tác coi thi, chấm thi, thanh tra thi, đảm bảo tất cả các cán bộ được phân công trong từng quy trình tổ chức thi phải nắm vững và thực hiện nhiệm vụ theo đúng Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT (Quy chế thi). Đồng thời, phối hợp với các địa phương bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi tối đa về đi lại, ăn ở cho cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ về làm thi tại địa phương…

Đối với công điện về việc tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại các địa phương, Bộ GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở GD&ĐT và các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan rà soát kỹ lưỡng cán bộ tham gia tổ chức thi bảo đảm số lượng và yêu cầu chất lượng. Tiếp tục quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; phân công rõ nhiệm vụ và quyền hạn của từng cán bộ trong từng khâu tổ chức thi. Tiếp tục triển khai công tác đề thi, thực hiện chặt chẽ quy trình in sao đề thi đảm bảo đủ số lượng đề thi với chất lượng tốt nhất, tuyệt đối không để xảy ra sai sót; bảo đảm tuyệt đối an toàn, bảo mật trong các khâu in sao, sử dụng đề thi cũng như trong quá trình vận chuyển, lưu giữ đề thi, bài thi...

Ngọc Tâm

 

Gửi bình luận của bạn