Tích cực phối hợp đào tạo nguồn nhân lực tại địa phương

Cập nhật ngày: 15/10/2020 05:32:17

ĐTO - Tỉnh Đồng Tháp là địa phương đang có nhiều bước phát triển nhảy vọt về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục với bộ máy chính quyền năng động, sáng tạo, sâu sát thực tiễn, đồng hành cùng Nhân dân. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cũng xác định tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.


Sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp (bìa trái) tham dự hội thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô an toàn khu vực Tây Nam bộ năm 2019

Trường Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tọa lạc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp với hơn 45 năm truyền thống sư phạm. Trường ĐHĐT có chức năng đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, trong đó khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên là nòng cốt; nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Với chức năng và nhiệm vụ của mình, Trường ĐHĐT đã có sự phối hợp với địa phương đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục và một số lĩnh vực kinh tế - xã hội khác theo hướng không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Quán triệt tinh thần đổi mới của Nghị quyết số 29-NQ/TW, Trường ĐHĐT đã hoàn thiện và phát triển 59 chương trình đào tạo gồm: 18 chương trình đào tạo đại học các ngành sư phạm, 15 chương trình đào tạo đại học các ngành ngoài sư phạm...

Tất cả chương trình đào tạo hệ chính quy được thực hiện theo học chế tín chỉ. Thế mạnh của trường là đào tạo giáo viên cho tất cả các môn học và các bậc học từ Mầm non đến THPT. Trong đó, giáo viên Mầm non và giáo viên Tiểu học được xã hội đánh giá cao qua thực tế tuyển dụng và sự thăng tiến công tác, thành đạt trong cuộc sống. Giai đoạn 2015 – 2020, trường đã đào tạo 3.512 sinh viên Đồng Tháp, trong đó 3.142 sinh viên đại học và 370 sinh viên cao đẳng thuộc nhiều ngành đào tạo, đa số là các ngành sư phạm, kinh tế, du lịch, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, nuôi trồng thủy sản, công tác xã hội.

Ngoài việc đào tạo sinh viên hệ chính quy, trường còn tổ chức nhiều khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên Đồng Tháp nhằm nâng cao trình độ và nghiệp vụ quản lý, phục vụ công tác hiệu quả hơn với khoảng 7.523 cán bộ quản lý và giáo viên, trong đó bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên là 7.120 học viên, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục là 403 học viên.

Thời gian tới, trường sẽ xây dựng kế hoạch chiến lược hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Chiến lược và kế hoạch này thể hiện sự cam kết, trách nhiệm và đồng hành của trường đối với sự phát triển của địa phương. Để tập trung nguồn lực, phát huy thế mạnh của trường và địa phương, kế hoạch chiến lược phân tích thực trạng, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, xác định các mục tiêu trước mắt và dài hạn, đề xuất chuỗi hoạt động có tính khả thi, đảm bảo công tác triển khai thực sự mang lại hiệu quả kỳ vọng.

Trường tập trung xây dựng nguồn lực, nhất là về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tiến tới mở các ngành đào tạo mới như công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ chế biến sau thu hoạch, cơ khí nông nghiệp, xây dựng, giao thông, hóa dược, luật học, chính sách công, truyền thông đa phương tiện, nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng, góp phần phát triển địa phương.

Đồng thời xây dựng nguồn lực khoa học và công nghệ đủ mạnh, đa dạng theo định hướng ứng dụng, ưu tiên đầu tư nghiên cứu các đề tài phục vụ sự phát triển của địa phương, nhất là thuộc các lĩnh vực quản lý kinh tế, môi trường, văn hóa, xã hội, giáo dục, nghiên cứu ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất, quản lý và đời sống...

T.TÂN-D.CHINH

Gửi bình luận của bạn