Đảm bảo công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

Cập nhật ngày: 10/10/2020 06:12:46

ĐTO - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã cập nhật, triển khai các hướng dẫn liên quan đến công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (KT&KĐCLGD) đối với các ngành học, cấp học. Quán triệt toàn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các chủ trương, hướng dẫn mới của Bộ GD&ĐT, chủ động tham mưu UBND tỉnh, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt công tác KT&KĐCLGD trong năm học và các kỳ thi Quốc gia.


Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, tỉnh không có trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi

Với sự quan tâm của UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố, toàn ngành GD&ĐT đã tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT với nhiều điểm mới. Sở GD&ĐT đã triển khai Quy chế thi mới đến nhà giáo, cán bộ quản lý và học sinh, học viên; tổ chức ôn tập cho học sinh, học viên bám sát đề thi tham khảo do Bộ GD&ĐT công bố. Đồng thời bố trí các điểm thi phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dự thi của thí sinh; phối hợp với các sở, ngành có liên quan và các địa phương xây dựng các phương án đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối, nghiêm túc.

Đặc biệt, trong điều kiện dịch bệnh Covid - 19 diễn ra phức tạp trong thời gian gần đây, các địa phương phối hợp với ngành y tế xây dựng và triển khai thực hiện phương án phòng, chống dịch bệnh trong kỳ thi, tại các điểm thi với phương châm “Đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe người tham gia” theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Thực hiện theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT, các đơn vị trường đã phối hợp tổ chức tốt kỳ thi từ cơ sở vật chất đến các công tác khác, tạo thuận lợi cho học sinh an tâm dự thi, đạt kết quả tốt. Kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt 99,43%, hệ giáo dục thường xuyên đạt 96,22%, toàn ngành không có cán bộ, giáo viên và thí sinh vi phạm quy chế thi.

Trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tiếp tục triển khai thực hiện kiểm định đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông kết hợp với công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia các mức độ, đúng thời gian quy định. Thực hiện quy định mới của Bộ GD&ĐT, Quy chế quản lý Bằng tốt nghiệp THCS, Bằng tốt nghiệp THPT, Bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, Bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân của Bộ GD&ĐT. Sở GD&ĐT ban hành quy chế bảo quản, lưu giữ, sử dụng, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ (Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố).

Sở GD&ĐT thống nhất quản lý, tổ chức các kỳ thi tin học, ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý và được phép tổ chức kỳ thi; thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra đối với các kỳ thi do các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo không thuộc thẩm quyền quản lý nhưng được phép tổ chức kỳ thi trên địa bàn. Đối với các kỳ thi chọn học sinh giỏi, từng bước đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, bám sát nội dung, hình thức tổ chức của Bộ GD&ĐT; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin;... hướng đến việc đánh giá năng lực và phẩm chất.

Năm học 2020-2021, theo khung thời gian năm học đối với từng ngành học, cấp học, Sở GD&ĐT tăng cường công tác KT&KĐCLGD. Các phòng chuyên môn tiếp tục cập nhật các hướng dẫn mới của Bộ GD&ĐT về công tác tổ chức các kỳ thi, kiểm tra chất lượng các môn học qua học kỳ, kỳ thi tốt nghiệp THPT. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chương trình giảng dạy, ôn tập; việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học; trung tâm tư vấn du học...

C.P

Gửi bình luận của bạn