• Doanh nhân Lê Thành chỉ ra 3 điểm mạnh của Đồng Tháp
  • 17/12/2017
  • Nếu hoàn chỉnh hạ tầng thì với vị trí gần sông Tiền, có nhiều tuyến giao thông quan trọng đi khắp ĐBSCL và kết nối với ra thế giới, Đồng Tháp có quyền kỳ vọng vào việc có thể hình thành một trung tâm chế biến sâu về nông nghiệp cho khu vực và cả nước.
Xem tin đã đăng theo ngày: