• Viên kim cương “độc nhất vô nhị”
  • Viên kim cương ít nhất 800 triệu năm tuổi được tìm thấy ở vùng Yakutia được xem là “độc nhất vô nhị” trong toàn bộ lịch sử ngành khai thác kim cương thế giới.
Xem tin đã đăng theo ngày: