• Sẽ phóng vệ tinh LOTUSat-1 lên quỹ đạo vào năm 2023
  • 22/10/2019
  • Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) vừa ký kết gói thầu “Vệ tinh LOTUSat-1, thiết bị và đào tạo nhân lực”, thuộc dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.
Xem tin đã đăng theo ngày: