Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Cập nhật ngày: 07/01/2024 05:49:38

ĐTO - Sở Y tế vừa đề nghị các đơn vị trực thuộc ngành y tế; Bệnh viện Quân Dân Y; các bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh phân công lực lượng tại chỗ triển khai trực giám sát 24/7, chủ động theo dõi thường xuyên, liên tục các hệ thống giám sát an toàn thông tin tập trung, hệ thống phòng, chống mã độc tập trung đảm bảo xử lý, khắc phục kịp thời tấn công mạng, cảnh báo mã độc được xác minh.

Rà soát, kiểm tra và bóc gỡ các phần mềm độc hại cho toàn bộ máy chủ, máy trạm trong hệ thống mạng. Trong đó, cần ưu tiên các hệ thông tin có địa chỉ IP nằm trong danh sách IP mạng Botnet được Sở Thông tin và Truyền thông cảnh báo hàng tháng hoặc đột xuất. Chủ động rà soát các lỗ hổng, điểm yếu trên các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý và triển khai các giải pháp phòng ngừa và khắc phục triệt để các lỗ hổng, điểm yếu đã được Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo và các lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng mức cao, nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft từ tháng 5 đến tháng 12/2023.

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cơ bản kỹ năng về an toàn thông tin mạng, cảnh giác về thông tin xấu độc, tin giả và thông tin lừa đảo trên không gian mạng cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị.

PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn