Hội Nông dân tỉnh triển khai các phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả

Cập nhật ngày: 19/05/2024 05:36:08

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240519053701dt4-1.mp3

 

ĐTO - Hội Nông dân (ND) tỉnh hiện có hơn 5.500 Tổ hội, 686 Chi hội, 139 cơ sở, 12 huyện, thành phố với gần 172.200 hội viên. Ban Thường vụ Hội ND tỉnh thành lập 4 cụm thi đua và phân công từng đồng chí Thường trực Hội ND tỉnh phụ trách cụm thi đua để chỉ đạo các mặt công tác và phong trào thi đua trong hệ thống Hội. Từ đó, các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Hội có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực gắn với các nhiệm vụ chính trị, nhất là tập trung hướng về cơ sở, thu hút sự tham gia tích cực của hội viên ND, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Nông dân sản xuất giỏi Nguyễn Thành Quới (ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung) chuyển diện tích sản xuất lúa cho năng suất thấp sang trồng nhãn mang lại hiệu quả kinh tế cao

Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng đến các cấp Hội ND và ban hành các chương trình, kế hoạch phát động thi đua hàng năm, thi đua chuyên đề, đăng ký giao ước thi đua. Hội ND tỉnh phối hợp Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định khen thưởng phong trào “ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, các cấp Hội phát động phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, kết quả bình quân có khoảng 61% hộ nông dân đăng ký và có trên 50% hộ đăng ký đạt danh hiệu “ND sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp”.

Qua phong trào thi đua, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh trên địa bàn. Trong đó, các cấp Hội chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên, ND như: “Ruộng nhà mình”, “Cây xoài nhà tôi”, “Sản xuất lúa áp dụng công nghệ 4.0”... Đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ ND sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm đối với 252 mô hình với hàng ngàn hộ hội viên, ND tham gia liên kết sản xuất có hiệu quả.

Các cấp Hội đẩy mạnh triển khai Kết luận số 250 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025. Đồng thời tuyên truyền, vận động hội viên, ND phát huy vai trò chủ thể, chủ động, tích cực, nêu cao tinh thần đoàn kết, tự chủ, tự lực, tự cường tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua các công trình, phần việc như: thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật; hiến gần 976.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn; vận động các nhà tài trợ và hội viên, ND tự nguyện đóng góp kinh phí và ngày công sửa chữa, bắc mới 422 cầu nông thôn... với tổng kinh phí hơn 130 tỷ đồng.

Hội ND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp Hội cơ sở quan tâm phát hiện, giới thiệu, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, gương “Người tốt việc tốt” và đăng tải kịp thời trên phương tiện thông tin đại chúng, nhóm Zalo trong hệ thống Hội, Trang thông tin điện tử của Hội ND tỉnh. Thông qua các phong trào thi đua, các cấp Hội đã phát hiện, giới thiệu khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng II cho 1 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 33 ND sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 - 2024. Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và 2 Bằng khen cho tập thể Cơ quan Hội ND tỉnh; tặng 208 Bằng khen cho “ND sản xuất kinh doanh giỏi” trên địa bàn giai đoạn năm 2013 -2023.

Theo đồng chí Phan Thị Kim Nhung - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh, nhìn chung, các phong trào thi đua được các cấp Hội triển khai thiết thực, hiệu quả. Nội dung, tiêu chí thi đua được xác định cụ thể, rõ ràng, tổ chức thực hiện lồng ghép với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị cũng như sát với thực tiễn hội viên, ND. Từ đó, tạo sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, hội viên, ND, nhất là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua của đội ngũ cán bộ, công chức, hội viên, nông dân gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện đúng đối tượng, tiêu chuẩn và thẩm quyền, bảo đảm dân chủ, công khai; kịp thời sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân thật sự có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng.

NGỌC TÂM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn