Hội Nông Dân xã Tân Long
Đẩy mạnh các phong trào thi đua thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Cập nhật ngày: 04/06/2012 08:30:48

Từ năm 2007 đến năm 2012, Hội Nông dân xã Tân Long, huyện Thanh Bình khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất góp phần nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích sản xuất.


Sử dụng giống chất lượng cao và áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất
nông nghiệp góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân

Đến nay, toàn xã Tân Long có 65% số hộ dân có đời sống khá giàu, 20% có đời sống trung bình, chỉ còn 15% gia đình thuộc diện cận nghèo và hộ nghèo. Trong đó, có 38 hội viên được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, 2 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Thành tích nổi bật trong sản xuất nông nghiệp được thể hiện qua các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; phát triển văn hóa xã hội... Trong thời gian 5 năm (2007-2012), Hội Nông dân xã đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 65 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội thảo trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất và chăn nuôi, tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình nông dân sản xuất giỏi trong và ngoài địa phương với gần 3.700 lượt hội viên tham dự.

Đặc biệt, Hội mạnh dạn nhận ủy thác các nguồn vốn vay ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thanh Bình. 5 năm qua, Hội đã nhận ủy thác với tổng số tiền trên 5,6 tỷ đồng cho 714 hộ vay đầu tư sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống về vật chất lẫn tinh thần cho nhiều hộ dân trên địa bàn xã. Ngoài ra, Hội còn kết hợp với các đoàn thể triển khai xóa 61 căn nhà tre lá tạm bợ, hỗ trợ tài lực và vật lực cho các hội viên gặp khó khăn trong cuộc sống vào thời điểm lễ, tết, thiên tai lũ lụt.

Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Hội phát động phong trào thi đua xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn thông qua việc hội viên đóng góp tiền, ngày công để triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phối hợp với Ban Vận động xây dựng đời sống văn hóa xã tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên tích cực xây dựng gia đình văn hóa; khu dân cư, ấp, xã văn hóa. Kết quả, hàng năm có trên 90% hộ gia đình đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, vận động hội viên tham gia nhiều chương trình quốc gia như: Dân số gia đình và trẻ em, y tế, phòng chống HIV/AIDS... góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo Hội Nông dân xã Tân Long, từ những mặt đạt được trong thời gian qua, rút kinh nghiệm những mặt hạn chế, thời gian tới Hội Nông dân xã tiếp tục quán triệt Đại hội khóa XI Đảng bộ xã Tân Long; phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ của Hội Nông dân huyện Thanh Bình, quán triệt kế hoạch thực hiện Chỉ thị 59-CT/TW đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội nhằm nâng cao hiệu quả và đổi mới nội dung, phương hướng hoạt động của Hội, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết của các cấp ủy Đảng đề ra.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn