Hội viên, nông dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân

Cập nhật ngày: 31/03/2024 10:26:35

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240331102751dt2-2.mp3

 

ĐTO - Ban Thường vụ Hội Nông dân (ND) tỉnh cụ thể hóa các văn bản của Ban Thường vụ Trung ương Hội ND Việt Nam chỉ đạo các hoạt động của Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ ND (HTND) tỉnh. Trong đó, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh tích cực hướng dẫn quy trình lập dự án, thẩm định dự án, quản lý, kiểm tra sau giải ngân dự án cho hội viên, ND trên địa bàn tỉnh. Đối với nguồn vốn Quỹ HTND của Trung ương hỗ trợ và Quỹ HTND tỉnh xây dựng, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh đã ủy thác cho Quỹ HTND huyện, thành phố trực tiếp giải ngân và quản lý các dự án. Cán bộ nghiệp vụ của Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh thẩm định hộ vay, hồ sơ và giám sát quy trình thực hiện dự án từ khâu bình xét đến khi giải ngân, kiểm tra sau giải ngân 30 ngày và theo định kỳ trong quá trình vận hành dự án.


Hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Thanh Bình sử dụng nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân đầu tư dự án chăn nuôi thủy sản có hiệu quả

Theo Hội ND tỉnh, tính đến ngày 1/1/2024, tổng nguồn vốn Quỹ HTND trong tỉnh gần 61 tỷ đồng với tổng số hơn 2.000 hộ gia đình hội viên, ND được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Đặc biệt, tập trung các ngành hàng theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nâng cao thu nhập cho nhiều gia đình hội viên. Nhìn chung, các hộ tham gia dự án vay vốn có sự liên kết chặt chẽ giữa các thành viên trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, cùng chia sẻ kinh nghiệm, cách làm... Từ các mô hình, dự án sản xuất của hội viên, ND đã hình thành các Tổ hợp tác liên kết sản xuất, Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là xây dựng xã, huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Thông qua Quỹ HTND tỉnh đã tạo việc làm cho hội viên, ND, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên, ND về phát triển sản xuất trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập. Định kỳ hàng tháng, các Tổ hợp tác liên kết sản xuất, Hợp tác xã duy trì sinh hoạt với nhiều nội dung phong phú, có sự tham gia của Ban quản lý dự án và hộ vay để trao đổi, học tập kinh nghiệm trong sản xuất, tìm đầu ra cho nông sản. Việc thường xuyên tham gia sinh hoạt tại các Tổ hợp tác liên kết sản xuất, Hợp tác xã từng bước làm thay đổi tư duy của hội viên, ND từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Trong đó, lấy lợi ích kinh tế làm động lực để tập hợp ND vào Hội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội, Tổ hội từ mô hình theo địa bàn dân cư sang mô hình theo nghề nghiệp.

Đồng chí Lý Văn Giàu - Chủ tịch Hội ND tỉnh, cho biết: “Qua khảo sát thực tế, phần lớn các hội viên, ND sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND đầu tư các mô hình, dự án đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Điển hình như: dự án sản xuất xoài tại xã Tịnh Thới (TP Cao Lãnh); nuôi lươn sinh sản xã Bình Thạnh (TP Hồng Ngự); trồng hoa kiểng tại phường An Hòa (TP Sa Đéc); sản xuất sầu riêng theo tiêu chuẩn an toàn tại xã Mỹ Long (huyện Cao Lãnh...). Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn cũng như giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh”.

Nhằm tiếp tục đưa hoạt động Quỹ HTND đi vào nền nếp trong thời gian tới, Hội ND tỉnh vừa ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động và cho vay vốn Quỹ HTND tỉnh giai đoạn 2024 - 2028. Theo đó, từ năm 2024 - 2025, Hội ND tỉnh xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ HTND tỉnh Đồng Tháp trình UBND tỉnh phê duyệt. Triển khai tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy quản lý, điều hành Quỹ HTND. Hoàn thiện việc nâng cao công tác cho vay và quản lý nguồn vốn Quỹ HTND. Đến năm 2028, hoàn thiện việc nâng cao công tác quản lý tài chính Quỹ HTND. 100% cán bộ, người lao động phụ trách hoạt động Quỹ HTND các cấp được đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND do Hội ND tỉnh quản lý đạt trên 80 tỷ đồng. Cùng với đó, triển khai nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy quản lý, điều hành và quản lý tài chính Quỹ HTND; truyền thông về hoạt động hỗ trợ vốn cho ND và công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hoạt động Quỹ HTND do các cấp Hội ND quản lý.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn