Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đạt kết quả cao nhất

Cập nhật ngày: 19/12/2018 05:41:40

ĐTO - Ngày 18/12, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2018 và triển khai kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019. Tham dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan.


Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương phát biểu tại hội nghị

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển KT-XH, năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đồng thời chủ động đề ra 3 chương trình công tác trọng tâm và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện.

Đặc biệt với sự quyết tâm của các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, cùng với những tác động tích cực từ các cơ chế, chính sách của Trung ương... đã tạo thêm thuận lợi cho địa phương vượt qua khó khăn, thực hiện đạt và vượt 14/16 chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra. Năm 2018, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 6,92%. Trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 4,93%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 8,54%; khu vực thương mại - dịch vụ tăng 7,74%. Theo đó, tổng giá trị GRDP đạt 48.300 tỷ đồng, tăng thêm 3.100 tỷ đồng so với năm 2017; GRDP/người đạt 40 triệu đồng; huy động vốn đạt 24% GRDP.

Từ những kết quả đạt được, dự báo tình hình trong nước và thế giới, tỉnh đề ra Kế hoạch năm 2019 với 17 chỉ tiêu chủ yếu (5 chỉ tiêu về kinh tế, 8 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội và 04 chỉ tiêu về môi trường). Trong đó, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 7,5%; GRDP/người đạt 44 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 24% so với GRDP.

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đề ra, UBND tỉnh chọn 3 chương trình trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với công tác giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư và hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp; tăng cường hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương phát biểu: “Hội nghị tổng kết tình hình KT-XH tỉnh năm 2018 trên tinh thần nói thẳng, đi sâu đánh giá mặt được và chưa được trong quá trình thực hiện. Đồng thời tìm ra những giải pháp mới để thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019 đạt kết quả cao nhất”.

Chủ tịch UBND tỉnh gợi ý các ngành, địa phương, doanh nghiệp thảo luận về giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao trong năm 2019; công tác quản lý dạy thêm, học thêm; định hướng thị trường tiêu thụ nông sản (trái cây, gạo, gia súc, gia cầm) của Đồng Tháp trong năm 2019, dự báo những khó khăn của từng thị trường; công tác quản lý dược và giải pháp nâng cao trách nhiệm y đức, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ...

Y DU

Gửi bình luận của bạn