Tăng cường bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2024

Cập nhật ngày: 09/04/2024 11:16:20

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành công văn gửi các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh về công tác tăng cường bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2024.


Hoạt động thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hậu năm 2023, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng UBND TP Cần Thơ tổ chức, với sự tham gia của UBND tỉnh Đồng Tháp, An Giang

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung của Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 18/01/2024; triển khai thực hiện điều tra nguồn lợi thủy sản nội đồng, nghề cá thương phẩm để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, quy hoạch, quy định về quản lý bảo vệ, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống đài truyền thanh và cơ sở tổ chức công tác truyền thông về vai trò của công tác bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản với toàn xã hội.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và kiên quyết xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; đặc biệt là hành vi khai thác thuỷ sản ngoài tự nhiên bằng xung điện, chất độc, chất nổ và ngư cụ bị cấm. Đồng thời thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin tố giác, tin báo về tình hình đánh bắt thuỷ sản trái phép…

MN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn