Tỉnh có trên 6 ngàn ha đất có rừng

Cập nhật ngày: 11/03/2024 05:08:49

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240311050929dt1-2.mp3

 

ĐTO - UBND tỉnh vừa công bố hiện trạng rừng của tỉnh đến ngày 31/12/2023 là 6.006,08ha đất có rừng, trong đó, rừng trồng 5.654,71ha, đã trồng chưa thành rừng 351,37ha. Phân theo mục đích sử dụng: rừng đặc dụng 2.741,40ha, rừng phòng hộ 1.025,92ha, rừng sản xuất 2.197,27ha, rừng trồng ngoài quy hoạch 41,49ha.

UBND các huyện: Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười và Cao Lãnh thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tổ chức quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu, sử dụng số liệu hiện trạng rừng để triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng hàng năm; cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo đúng quy định.

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn