Đẩy mạnh chuyển đổi số trên lĩnh vực bảo hiểm

Cập nhật ngày: 07/04/2024 18:57:13

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240408093100dmx.mp3

 

ĐTO - UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn theo tinh thần Quyết định số 546 ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Theo thống kê của BHXH tỉnh, tính đến ngày 31/12/2023, toàn tỉnh có 133.065 người tham gia BHXH; 1.494.000 người tham gia BHYT (chiếm 93,37% dân số) và 96.732 tham gia BHTN với tổng số thu trong năm 2023 gần 3.367 tỷ đồng (tăng 275,95 tỷ đồng so với năm trước).


Người dân khóm Mỹ Thuận, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh nhận thuốc sau khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

BHXH tỉnh tích cực phối hợp với các ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị định số 43 ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Trong đó, BHXH tỉnh tích cực phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục thực hiện thu thập định danh cá nhân cập nhật vào phần mềm quản lý và đồng bộ dữ liệu người tham gia với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tính đến cuối năm 2023, số lượng định danh cá nhân được đồng bộ với thẻ BHYT còn hiệu lực là 1.352.584/1.385.965 người (chiếm 97,59%); có 1.329.711 lượt người sử dụng căn cước công dân để khám chữa bệnh BHYT thành công.

Nhìn chung, các thủ tục hành chính của BHXH Việt Nam đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến. Các DVC này được cung cấp trên nhiều nền tảng, hình thức như: Cổng DVC BHXH Việt Nam, Cổng DVC quốc gia, ứng dụng VssID, Tổ chức IVAN, VNPOST... Toàn tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận 1.508.580/1.638.263 hồ sơ giao dịch điện tử (chiếm 92,08%) tổng số hồ sơ trực tiếp và trực tuyến được tiếp nhận. Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ (viết tắt là Đề án 06), ngành BHXH Việt Nam đã tái cấu trúc quy trình, ban hành DVC, tích hợp, cung cấp các DVC trực tuyến theo nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 và Quyết định số 422 ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Chẳng hạn như: việc triển khai cung cấp DVC liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi”, “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí”. Bên cạnh đó, tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình”; “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp”; “Đăng ký đóng, cấp thẻ đối với người tham gia BHYT”; “Giải quyết hưởng BHXH một lần”... Đặc biệt, việc ứng dụng VssID trên thiết bị di động là bước đột phá mạnh mẽ trong công tác chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam. Sau gần 3 năm triển khai, ứng dụng VssID ngày càng khẳng định và phát huy vai trò hữu ích của mình trong việc cung cấp thông tin chính sách về BHXH, BHYT, BHTN; thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia; sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh BHYT... giúp người tham gia chủ động quản lý thông tin, trực tiếp giám sát việc tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cũng như đảm bảo quyền lợi an sinh cho người tham gia bảo hiểm. Tỉnh đã phê duyệt 423.304 tài khoản giao dịch điện tử cá nhân (dùng để đăng nhập và sử dụng Cổng DVC BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID).

Năm 2024, BHXH tỉnh tiếp tục tham mưu, triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người dân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Đồng thời mở rộng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN cũng như phát triển người tham gia bảo hiểm đạt chỉ tiêu đề ra. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch năm 2024 của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về chính sách bảo hiểm. Tăng cường công tác truyền thông về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp nhận, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo an toàn, kịp thời đến người thụ hưởng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởng, góp phần tạo thêm niềm tin trong Nhân dân về chính sách an sinh xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam về đẩy mạnh thực hiện chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Kết quả năm 2023, BHXH tỉnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM tại khu vực đô thị cho 7.531 người (chiếm 73,32%); chi BHXH một lần qua thẻ ATM cho 10.762 người (chiếm 91,5%); chi trả trợ cấp thất nghiệp qua thẻ ATM cho 14.323 người (chiếm 97,07%).

NGỌC TÂM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn