Hiệu quả từ công tác chuyển đổi số của TP Cao Lãnh

Cập nhật ngày: 12/12/2023 10:16:35

http://baodongthap.com.vn/database/video/20231212101800DT2-7.mp3

 

ĐTO - Thời gian qua, công tác chuyển đổi số của TP Cao Lãnh được quan tâm thực hiện cả chiều rộng và chiều sâu trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Qua đó, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố trung tâm của tỉnh.


Trung tâm Giám sát điều hành thông minh TP Cao Lãnh phục vụ chuyển đổi số

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ

Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số, UBND thành phố đã cụ thể hóa các văn bản của tỉnh phù hợp với điều kiện của thành phố nhằm tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi cho việc đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ giữa cải cách thủ tục hành chính với chuyển đổi số. Qua đó, tạo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và huy động sự tham gia đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân trong thực hiện chuyển đổi số.

100% cán bộ, công chức được trang bị máy vi tính, máy scan tại các cơ quan chuyên môn thành phố và UBND các xã, phường nhằm phục vụ cho việc chuyển đổi các văn bản giấy thành văn bản điện tử, góp phần đáng kể vào việc đồng bộ gửi, nhận các văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước. Các cơ quan thành phố và xã, phường đều được kết nối Internet, mạng nội bộ đáp ứng cơ bản yêu cầu trao đổi thông tin. Hệ thống hạ tầng mạng nội bộ được nâng cấp, hoạt động ổn định, đảm bảo vận hành liên tục.

Thành phố đã triển khai vận hành hiệu quả Trung tâm Giám sát điều hành thông minh Thành phố (IOC), đang thực hiện tích hợp cơ sở dữ liệu dùng chung với Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh nhằm đồng bộ cơ sở dữ liệu các ban, ngành tỉnh đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu chuyển đổi số theo chủ trương chung của tỉnh. Mạng truyền dữ liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước đã kết nối từ tỉnh đến thành phố và thành phố đến xã, phường sẵn sàng đáp ứng các dịch vụ về ứng dụng và khai thác dữ liệu...

Bà Hồ Huệ Thu Hằng – Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Tin học TP Cao Lãnh, cho biết: “Trong năm 2023, Trung tâm Tin học thành phố đã tham mưu UBND thành phố thực hiện một số nội dung thúc đẩy chuyển đổi số như: Dự án xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin (giai đoạn 7); cài đặt, kích hoạt 261 bộ bản quyền hệ điều hành Windows, 91 bộ bản quyền Microsoft Office cho các phòng, ban, ngành thành phố và UBND xã, phường; trang bị màn hình cảm ứng phục vụ tra cứu, niêm yết thủ tục hành chính điện tử tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của thành phố và 15 UBND xã, phường; 4 phần mềm ứng dụng, mô hình chuyển đổi số tiêu biểu: Bản đồ số du lịch; QR Code điểm du lịch; Phần mềm đánh giá chỉ số cải cách hành chính Par Index; tích hợp Quản lý mã số vùng trồng, bản đồ nông sản và ứng dụng nongsancaolanh.vn”.

Các dự án, mô hình này đã góp phần tăng cường cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (máy vi tính, máy in, scan...) cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố để phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Bên cạnh đó, đây là kết quả nhằm góp phần đảm bảo Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của thành phố đạt ít nhất 80% trong Bộ chỉ số Chuyển đổi số và Chương trình hành động năm 2023 thành phố đã cam kết với UBND tỉnh.


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố được đầu tư trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt người dân

XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN SỐ, KINH TẾ SỐ, XÃ HỘI SỐ

Thành phố duy trì hoạt động các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung của tỉnh, kết nối giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với cơ sở dữ liệu dân cư theo Đề án 06 của Chính phủ, đảm bảo báo cáo thống kê qua Hệ thống báo cáo của tỉnh về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố. Đồng thời sử dụng hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tỉnh Đồng Tháp trong phục vụ công việc. Việc kết nối giữa các ngành thành phố và UBND các xã, phường được duy trì thường xuyên. Qua đó, nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí cho hoạt động hành chính; tỷ lệ sử dụng ký số 2 lớp đạt hơn 90%.

Trong năm 2023, thành phố triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình để phục vụ người dân, doanh nghiệp và phát sinh hơn 7.100 hồ sơ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (đạt hơn 37%). Bên cạnh đó, tình hình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến đang từng bước được cải thiện. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố tiếp nhận trực tuyến gần 6.500 hồ sơ (đạt hơn 91%); số hóa được hơn 2.400 hồ sơ (đạt hơn 34%).

Để phát triển kinh tế số, thành phố xây dựng lộ trình đưa sản phẩm OCOP của địa phương đáp ứng tiêu chí 3 sao được đưa lên sàn thương mại điện tử http://postmart.com.vn; https://voso.vn/. Hiện nay, có 39/40 sản phẩm đã lên sàn thương mại điện tử, còn lại 1 sản phẩm chủ thể đã liên hệ với Bưu điện để hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn. Đồng thời, thành phố tổ chức hỗ trợ các chủ thể, hộ kinh doanh trang bị kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp và cấp mã số vùng trồng; phối hợp vận động tăng tỷ lệ hộ sản xuất nông nghiệp tham gia, hoạt động giao dịch trên sàn thương mại điện tử.

Về xây dựng xã hội số, trong năm, Tổ công nghệ số cộng đồng của 15 đơn vị xã, phường phối hợp các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức lễ phát động ra quân thực hiện chuyển đổi số với cài đặt các ứng dụng e-Dongthap 2.550 lượt, ví điện tử 3.540 lượt, hướng dẫn tạo tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trên dịch vụ công và cài đặt ví điện tử, mã QR Code thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở, điểm kinh doanh, mua bán, cài đặt tài khoản định danh điện tử và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân...


Cán bộ, công chức các xã, phường của thành phố được trang bị máy vi tính phục vụ cho công tác

Ông Võ Phan Thành Minh – Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh, cho biết: “Để thực hiện đạt hiệu quả công tác chuyển đổi số, thành phố tập trung lãnh đạo thực hiện 3 trụ cột chuyển đổi số là: xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đồng thời, tập trung chuyển đổi số một số ngành, lĩnh vực trọng yếu; xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội để có giải pháp và lộ trình thực hiện phù hợp. Cùng với đó, chú trọng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được phân công chuyên trách, kiêm nhiệm về chuyển đổi số, an toàn thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị để tham mưu tốt, góp phần cải thiện chất lượng công tác xây dựng chính quyền điện tử”.

Qua công tác thực hiện chuyển đổi số, đến nay, công tác xây dựng hạ tầng số được đầu tư đáp ứng việc phục vụ nhu cầu chuyển đổi số trong thành phố. Trong đó, Trung tâm IOC thành phố phục vụ chuyển đổi số đã được đưa vào sử dụng như: Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu (LGSP); nền tảng dữ liệu nông nghiệp số; nền tảng xử lý, phân tích dữ liệu camera giám sát; nền tảng hội nghị trực tuyến, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

UBND thành phố, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi số, nhất là hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, tăng cường hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới trong lĩnh vực kinh tế, xã hội; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh Võ Phan Thành Minh cho biết thêm.

THANH TRÚC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn