Tập trung thực hiện chuyển đổi số

Cập nhật ngày: 03/04/2024 14:40:12

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240403024056dt2-5.mp3

 

ĐTO - Để thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng công nghệ, phát triển dịch vụ đô thị thông minh, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, UBND TP Cao Lãnh vừa xây dựng kế hoạch chuyển đổi số (CĐS) năm 2024.

Theo đó, TP Cao Lãnh hướng đến 100% phòng, ban, ngành thành phố và UBND xã, phường thực hiện nhập đầy đủ dữ liệu trên hệ thống thông tin báo cáo, tham gia cung cấp dữ liệu mở dưới định dạng máy có thể đọc phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời đưa nền tảng dữ liệu số nông nghiệp vào sử dụng chính thức; nhân rộng và áp dụng phần mềm CĐS nông nghiệp cho 5.400 hộ dân tham gia 95 mã số vùng trồng trên địa bàn.

Thành phố xây dựng chính quyền số với 100% thủ tục hành chính được số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết để có thể tái sử dụng; ít nhất 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần; ít nhất 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với phát triển kinh tế số, trên 55% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử; 60% dân số trở lên tham gia mua sắm trực tuyến; hỗ trợ ít nhất 50 doanh nghiệp vừa và nhỏ trải nghiệm các nền tảng CĐS; 100% sản phẩm thuộc Chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) có mặt trên các sàn thương mại điện tử...

Để thực hiện có hiệu quả, TP Cao Lãnh hướng đến việc đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; kết hợp nhiều hình thức thông tin tuyên truyền về CĐS như: xây dựng các giải pháp truyền thông hiện đại để nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen hành vi, tạo sự đồng thuận và tham gia của người dân, doanh nghiệp vào quá trình CĐS; từng bước hình thành văn hóa số cho người dân, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ Chính phủ số; đưa nội dung đào tạo kỹ năng số vào chương trình giảng dạy phù hợp với học sinh ở từng cấp học; xây dựng hoặc ứng dụng các nền tảng, kênh tương tác trực tuyến giữa cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ban hành quy định đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, CĐS và công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông; khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; tái cấu trúc toàn bộ hạ tầng dữ liệu, bao gồm kiến trúc dữ liệu đối với những dữ liệu quan trọng trong hệ thống chính quyền điện tử, thông qua việc triển khai và khai thác kho dữ liệu dùng chung...

TRANG HUỲNH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn