Hiệu quả kinh tế từ cây sầu riêng tại huyện biên giới Tân Hồng

Cập nhật ngày: 16/03/2024 06:07:47
Để thực hiện tốt Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp ở địa phương, nông dân huyện Tân Hồng đã mạnh dạn cải tạo vườn tạp để chuyển sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập trên cùng một diện tích, với trên 576 ha, chủ yếu là xoài, mít, ổi, cây có múi.
< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn