Huyện Lai Vung chú trọng công tác phát triển đảng viên

Cập nhật ngày: 12/03/2024 08:05:24
ĐTO - Xác định phát triển đảng viên (ĐV) là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, các cấp ủy Đảng của huyện Lai Vung luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp ĐV mới. Hàng năm, trong nghị quyết của các cấp ủy Đảng về thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đều xây dựng chỉ tiêu, giải pháp kết nạp ĐV.
< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn