Tập trung phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ ở vùng biên

Cập nhật ngày: 19/03/2024 09:20:33
ĐTO - Với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cùng sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn 5 năm (2021 - 2025), trong đó tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân.
< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn