Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tổ chức thi hành pháp luật

Cập nhật ngày: 30/11/2020 10:46:16

ĐTO - Cử tri các địa phương kiến nghị tăng cường hơn nữa công tác giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực thi chính sách, pháp luật; xử lý nghiêm minh, kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật để đảm bảo cho xã hội phát triển có trật tự, ổn định và bền vững.

Về kiến nghị này, thời gian qua, Bộ Tư pháp đã đề ra nhiều giải pháp như ban hành nhiều kế hoạch kiểm tra, tổ chức nhiều tọa đàm, hội thảo rà soát pháp luật hoặc lồng ghép các đoàn công tác tại bộ, ngành và địa phương về kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp hàng năm.

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác này, Bộ Tư pháp đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 19 ngày 12/2/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 32 ngày 5/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59 ngày 23/7/2020 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Do đó, việc tổ chức thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức thi hành công vụ đã từng bước nâng cao, ý thức trách nhiệm trong việc tổ chức thi hành pháp luật được thực hiện nghiêm, được Diễn đàn Kinh tế thế giới đánh giá cao (chỉ số về chi phí tuân thủ pháp luật – B1 của Việt Nam năm 2019 tăng 17 bậc so với năm 2018).

Bên cạnh đó, để hoàn thiện thể chế cho công tác này, các hoạt động phục vụ nghiên cứu, xây dựng đề xuất chính sách cho việc lập hồ sơ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật về tổ chức thi hành pháp luật cũng đã được Bộ Tư pháp triển khai. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tổ chức thi hành pháp luật (dự kiến trình Chính phủ vào tháng 12/2020).

T.T

Gửi bình luận của bạn