Đồng tình với cách làm của địa phương và rút đơn tố cáo, khiếu nại

Cập nhật ngày: 06/01/2019 06:15:24

ĐTO - Ông Lê Văn Ba ngụ ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung có đơn phản ánh việc thu tiền dân để làm đường điện trong khi kinh phí do Điện lực hỗ trợ và việc Bí thư Chi bộ ấp Hòa Khánh cho rằng ông sai khi có ý kiến về vấn đề này.

Đảng ủy xã Vĩnh Thới trả lời vụ việc như sau:

Xã Vĩnh Thới được Điện lực huyện Lai Vung hỗ trợ 1km thắp sáng đường quê. Do điều kiện nhu cầu của người dân nên phương án của xã là thực hiện thắp sáng đường quê cả hai tuyến (tuyến bờ Nam khoảng 2,2km và tuyến bờ Bắc khoảng 0,8km). Trong đó, phần hỗ trợ 1km của điện lực được chia đều cho 2 tuyến (bờ Nam 500m, bờ Bắc 500m), phần còn lại vận động nhân dân cả tuyến hỗ trợ kinh phí để thực hiện.

UBND xã kết hợp cùng Chi bộ, Ban nhân dân ấp Hòa Khánh đã họp dân thực hiện theo phương án trên. Phần nhà, đất của gia đình ông Lê Văn Ba trên tuyến bờ Bắc tính kinh phí vận động thêm là 375.000 đồng/hộ. Tuy nhiên, trong quá trình vận động do cách nói, cách giải thích của đồng chí Bí thư Chi bộ còn hạn chế nên đã gây ức chế, ngộ nhận đối với ông Lê Văn Ba.

Đảng ủy xã Vĩnh Thới có tiếp nhận đơn tố cáo của ông Lê Văn Ba. Thường trực Đảng ủy đã giải thích cho ông Ba hiểu và thông cảm những vấn đề còn chưa rõ, chưa gặp nhau trong thực thi nhiệm vụ của Chi bộ và Ban nhân dân ấp Hòa Khánh như nội dung nêu trên. Qua đó, ông Lê Văn Ba đã đồng tình với cách làm của xã và tự nguyện rút đơn tố cáo, khiếu nại.

T.T

Gửi bình luận của bạn