Hội nghị trực tuyến toàn quốc về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Cập nhật ngày: 11/06/2024 11:51:10

ĐTO - Ngày 11/6, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về các Nghị định: quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hồ Thanh Phương cùng đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh có liên quan.


Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Đồng Tháp

Dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai có 5 chương, 70 điều bao gồm các quy định về điều tra, đánh giá đất đai và bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất; quy định chi tiết việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; quy định chi tiết việc cấp giấy chứng nhận; hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất…

Đối với dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có 3 chương, 32 điều với những quy định chung về Bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại khoản 1 Điều 96, khoản 1 Điều 98, khoản 1 Điều 99 của Luật Đất đai; bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các trường hợp đặc biệt...

Dự thảo quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai có 10 chương, 112 điều với những quy định về tổ chức dịch vụ công về đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, trưng dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất…

Đại diện các bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã có những ý kiến thảo luận về dự thảo các Nghị định, các quy định liên quan đến hướng dẫn thi hành thuộc thẩm quyền của bộ, ngành và thực tiễn tại các địa phương…

Nhật Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn