Kiểm tra cải cách hành chính 2 huyện Hồng Ngự, Thanh Bình

Cập nhật ngày: 06/09/2019 10:10:32

Ngày 5/9, đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của UBND tỉnh do ông Lê Minh Trung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn tiếp tục đến kiểm tra tại 2 huyện Hồng Ngự và Thanh Bình.

Kiểm tra hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện Hồng Ngự

Qua kiểm tra tại huyện Hồng Ngự cho thấy, lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, thông qua các mô hình, cách làm như “Hẹn giờ, hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu của người dân”, “Giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lưu động”, đối thoại trực tiếp với nhân dân, thực hiện TTHC trực truyến mức độ 3, 4. Bên cạnh đó, Phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND, các phòng chuyên môn của huyện tổ chức kiểm tra CCHC đối với các xã để kịp thời có hướng chỉ đạo, khắc phục các hạn chế.

Đáng chú ý, việc tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của huyện cao nhất so với các địa phương khác với hơn 1.440 hồ sơ. Để đạt được kết quả này, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến như phát hàng ngàn tờ bướm, móc khóa có hướng dẫn thực hiện; giao chỉ tiêu 30% đối với các phòng chuyên môn, 40% đối với cấp xã; đồng thời giao Phòng Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện hồ sơ trực tuyến, có báo cáo định kỳ.

Huyện thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của huyện là 83 thủ tục, cấp xã là 311 thủ tục, kiến nghị đơn giản hóa 87 thủ tục; tiếp nhận và giải quyết TTHC lưu động tại 2 xã Long Khánh A, Long Khánh B được 156 thủ tục; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã tiếp nhận hơn 29.000 hồ sơ, trong đó trễ hẹn 527 hồ sơ.

Các thành viên của đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện như chưa dõi tiến trình hồ sơ, lập sổ theo dõi lĩnh vực đất đai, hồ sơ bị trễ hẹn; lập các phiếu kiểm soát, chưa đảm bảo cơ sở vật chất; có phòng chuyên môn số lãnh đạo cấp phòng nhiều hơn công chức.

Đoàn kiểm tra làm việc với UBND huyện Thanh Bình

Tại huyện Thanh Bình, qua kiểm tra tại 2 xã Tân Bình, Tân Long cho thấy còn hồ sơ trễ hẹn, không lập phiếu kiểm soát hồ sơ, nhận thừa thành phần hồ sơ, không nhập vào phần mềm điện tử; hồ sơ nhận - trả kết quả không khớp thời gian.

 Qua kiểm tra ở cấp huyện, UBND huyện Thanh Bình có ban hành nhiều kế hoạch chỉ đạo, điều hành về CCHC, tuy nhiên chưa thể hiện rõ kết quả thực hiện; chưa có sự phối hợp đồng bộ với các phòng chuyên môn; còn nhiều hồ sơ quá hạn, trễ hẹn qua hệ thống phần mềm; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và bưu chính công ích chưa hiệu quả.

Qua kiểm tra tại 2 huyện, ông Lê Minh Trung đề nghị lãnh đạo huyện quan tâm hơn nữa việc chỉ đạo các ngành chuyên môn thực hiện công tác CCHC, có hướng khắc phục các hạn chế trong thực hiện công tác CCHC của địa phương; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở địa phương phải đi đầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

DƯƠNG CẦM

Gửi bình luận của bạn