Luật hôn nhân và gia đình có nhiều điểm mới tiến bộ và đi vào cuộc sống

Cập nhật ngày: 30/07/2019 16:52:00

Sáng ngày 30/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm (HNGĐ) năm 2014. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp và đánh giá từ các đại biểu tham dự hội nghị, Luật HNGĐ năm 2014 có nhiều điểm mới tiến bộ đi vào cuộc sống, tác động tích cực đến việc đề cao vai trò của gia đình trong đời sống xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Qua thực tiễn thi hành cho thấy, Luật HNGĐ có những quy định đột phá về công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực HNGĐ, dành được sự đồng thuận cao từ xã hội, nhất là các quy định về quyền kết hôn; quyền và nghĩa vụ về nhân thân, tài sản giữa vợ và chồng; xác định cha, mẹ, con; quyền, nghĩa vụ nhân thân giữa các thành viên gia đình; cơ chế pháp lý về bảo đảm bình đẳng giới, bảo vệ bà mẹ, trẻ em, người yếu thế, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của gia đình với lợi ích của cá nhân, tổ chức khác.

Tuy nhiên, một số quy định của Luật có tính khả thi thấp, làm cho việc công nhận, thực hiện các quyền về HNGĐ còn gặp nhiều khó khăn. Một số quan hệ về HNGĐ phát sinh trong thực tiễn chưa được Luật quy định hoặc quy định không cụ thể như quan hệ nam, nữ chung sống như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn; ly thân; mang thai hộ... Luật còn có những quy định chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn giao lưu dân sự, hội nhập quốc tế của Việt Nam như quy định về tài sản của vợ chồng tham gia đầu tư, sản xuất, kinh doanh; quan hệ HNGĐ có yếu tố nước ngoài...

Trước những vấn đề phát sinh trong thực tiễn chưa được Luật quy định, các đại biểu có những góp ý, đề xuất, kiến nghị về phạm vi và những định hướng sửa đổi để Luật được hoàn chỉnh hướng tới mục tiêu xây dựng Luật HNGĐ đáp ứng các yêu cầu khách quan của thực tiễn HNGĐ Việt Nam.

Phát biểu định hướng trong thi hành Luật HNGĐ thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị, các bộ, ngành, địa phương và tổ chức có liên quan tiếp tục tăng cường công tác hoàn thiện thể chế nhằm cụ thể hóa đầy đủ quy định, nội dung của Luật HNGĐ; tiếp tục xem xét, lồng ghép các chính sách, quy định bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa Luật HNGĐ với các văn bản pháp luật điều chỉnh những lĩnh vực kinh tế - xã hội cụ thể, góp phần bảo đảm tính khả thi của quy định Luật HNGĐ trong đời sống; các cấp có thẩm quyền rà soát, nghiên cứu những vấn đề còn bất cập, vướng mắc trong thực tiễn để kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới phù hợp.

BÍCH LIỄU

Gửi bình luận của bạn