Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng

Cập nhật ngày: 23/02/2021 10:16:21

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện và các sở thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, UBND cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về xây dựng, đất đai có liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng, với nhiều hình thức, phương pháp linh hoạt nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân trên địa bàn quản lý.

Trên cơ sở Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới, đặc biệt là việc lấn chiếm sông, kênh, rạch, hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa, đất bãi bồi ven sông; vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Đồng thời công khai các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, tổ chức cắm mốc giới tại thực địa để người dân biết, thực hiện và giám sát thực hiện; công khai và kịp thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định.

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng hình thành các “khu dân cư tự phát” mà không ngăn chặn, xử lý kịp thời. Đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã và các phòng, ban chuyên môn trực thuộc thực hiện nghiêm việc tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời đối với các trường hợp xây dựng kinh doanh nhà để bán hoặc bán kết hợp với cho thuê; chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền với số lượng lớn có dấu hiệu hình thành các “khu dân cư tự phát”...

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh liên quan, xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng, giúp người dân hiểu rõ các quy định có liên quan để hưởng ứng thực hiện đúng quy định; tổ chức kiểm tra công tác triển khai, quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn các địa phương trong công tác quy hoạch xây dựng.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND cấp huyện trong quản lý đất đai nhằm chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời các khu vực có tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa đất, tự phân lô, bán nền với số lượng lớn có dấu hiệu hình thành các “khu dân cư tự phát”, xây dựng trên đất không đúng mục đích sử dụng theo quy định pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất, sử dụng đất trái phép, không đúng mục đích sử dụng.

Các Sở: Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; hành lang an toàn lưới điện và hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi; tổ chức cắm mốc chỉ giới phạm vi đất của đường bộ, cọc mốc lộ giới; khảo sát luồng và cắm cọc mốc chỉ giới cho các tuyến đường thủy nội địa; mốc hành lang an toàn lưới điện theo phân cấp quản lý.

Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với công trình xây dựng trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu theo diện tích đất được giao); phối hợp Thanh tra Sở Xây dựng xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng trên địa bàn quản lý...

NHẬT ANH

Gửi bình luận của bạn