Khai mạc kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII

Cập nhật ngày: 03/07/2013 04:08:21

Sáng nay, kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh khóa VIII khai mạc tại Hội trường UBND tỉnh. Kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 3/7 đến ngày 5/7/2013.

Kỳ họp này có những điểm đổi mới, chỉ có 6 báo cáo được trình bày tại hội trường một cách tóm tắt, đi thẳng vào phần nội dung chính; còn 11 báo cáo khác đã được gửi cho đại biểu HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến nhằm để dành thời gian cho thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Trong các báo cáo trình bày tại hội trường, có các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013; báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo về ước thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự toán 6 tháng cuối năm; báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về hoạt động giám sát của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Tổ đại biểu HĐND tỉnh về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm và người được lấy phiếu tín nhiệm; Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ của Thư ký kỳ họp; Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 14 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, bao gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch và Ủy viên HĐND tỉnh, Trưởng các Ban HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND tỉnh. Kỳ họp lần này sẽ xem xét và dự kiến thông qua 21 dự thảo nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng như quy định một số chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh; quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh; quy định khung mức thu, chế độ thu, nộp đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh...

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn