Thu nhập và đời sống người lao động đang từng bước cải thiện

Cập nhật ngày: 04/07/2014 06:53:52

Sáng 2/7, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến với 62 điểm cầu trong cả nước sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW và quán triệt Kết luận số 96-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì hội nghị.


Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư khóa X, cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động ở các địa phương trong cả nước chuyển dịch theo hướng tích cực: hàng năm tạo việc làm cho hàng triệu lao động, thu nhập và đời sống của người lao động trong các doanh nghiệp được cải thiện (từ năm 2008 đến năm 2012, tiền lương thực tế của người lao động tăng bình quân hàng năm từ 15% - 17%. Năm 2013, mặc dù hoạt động kinh doanh, sản xuất của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng tiền lương của người lao động cũng tăng xấp xỉ 19% so với năm 2012), xuất hiện nhiều mô hình, nhiều doanh nghiệp có quan hệ lao động tốt,... Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng tranh chấp lao động dẫn đến đình công không đúng trình tự pháp luật về lao động có xu hướng gia tăng với quy mô lớn, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội và môi trường đầu tư, làm thiệt hại cho người lao động, cho doanh nghiệp và cho cả nền kinh tế.

Thực hiện Chỉ thị này, những năm qua, Đồng Tháp cũng đã đẩy mạnh xây dựng và củng cố hệ thống công đoàn từ tỉnh đến cơ sở; phát huy vai trò của công đoàn trong việc chung tay cùng các doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động lành mạnh, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư, người lao động và Nhà nước. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp đã quan tâm tạo môi trường làm việc tốt, cải thiện thu nhập, tổ chức các hoạt động văn hóa tinh thần và xây dựng nhà ở cho công nhân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: “Cơ quan chức năng các cấp cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức công đoàn; chú trọng thành lập tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài nhà nước; thể hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong doanh nghiệp”.

Bích Liễu

Gửi bình luận của bạn