ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ HUYỆN LAI VUNG

Thực hiện đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra

Cập nhật ngày: 27/05/2020 06:16:42

ĐTO - Vừa qua, Đảng bộ Quân sự (QS) huyện Lai Vung tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy, Ban Chỉ huy QS huyện Lai Vung tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác quốc phòng, QS địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Nổi bật, đơn vị đã thực hiện đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tiến bộ, công tác kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong lực lượng vũ trang huyện hàng năm được tiến hành chặt chẽ, đúng thực chất. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang huyện. Đảng bộ QS huyện Lai Vung 3 năm liền (2015 -2017) được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 95,79%.


Ban Chấp hành Đảng bộ QS huyện Lai Vung khóa X ra mắt trước Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ QS huyện Lai Vung tập trung lãnh đạo chấp hành nghiêm chỉ thị, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ về số lượng, nâng cao chất lượng. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện nề nếp chính quy. Đồng thời phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như: 100% cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; hàng năm, hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng; tuyển quân, tuyển sinh QS đạt 100% chỉ tiêu; hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 95% trở lên...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ QS huyện Lai Vung khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí (trong đó 2 đồng chí chỉ định theo cơ chế); Bí thư Huyện ủy Lai Vung Đinh Văn Dũng giữ chức Bí thư Đảng ủy QS huyện Lai Vung. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 5 đại biểu, trong đó có 1 đại biểu dự khuyết.

NGÂN NGUYỄN

Gửi bình luận của bạn