Số: 124 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 06 tháng 8 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 16/08/2018 05:41:23

Quyền khai thác cá tại Trại thực nghiệm Nông lâm nghiệp Động Cát, tọa lạc ấp Mỹ Tây 3, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, thuộc Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp.

* Quyền Khai thác cá ở các tuyến kênh của các lô và hồ sen tại Trại Động Cát, thời gian khai thác 02 năm (từ tháng 9/2018 đến tháng 8/2020) như sau:

Lô 2 (Khu đất trồng lúa). Giá khởi điểm: 20.000.000đ

Lô 7 (Khu đất trồng lúa). Giá khởi điểm: 20.000.000đ

Hồ Sen (Diện tích 4 ha). Giá khởi điểm: 60.000.000đ

Lô 2 (Khoảnh I & Lô 1-Khoảnh II). Giá khởi điểm: 30.000.000đ

Lô 4 (Khoảnh I & Lô 3-Khoảnh II). Giá khởi điểm: 30.000.000đ

Lô 2 (Khoảnh II & Lô 1-Khoảnh III). Giá khởi điểm: 30.000.000đ

Lô 4 (Khoảnh II & Lô 2-Khoảnh III). Giá khởi điểm: 30.000.000đ

Lô 2 (Khoảnh V & Lô 1-Khoảnh VI). Giá khởi điểm: 30.000.000đ

Lô 1 (Khoảnh V & Lô 3-Khoảnh IV). Giá khởi điểm: 20.000.000đ

Khoảnh VIII. Giá khởi điểm: 40.000.000đ

Khoảnh VII. Giá khởi điểm: 60.000.000đ

Lô 2 (Khoảnh VI). Giá khởi điểm: 20.000.000đ

Lô 4 (Khoảnh V). Giá khởi điểm: 20.000.000đ

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh bắt, khai thác cá trong ao ruộng và kênh trong rừng tràm.

- Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế khai thác và quy chế làm việc của đơn vị quản lý rừng trong quá trình khai thác cá.

- Thời gian nộp tiền được chia thành 2 đợt:

+ Nộp tiền đợt 1: 70% giá trị, tối đa là 15 ngày, kể từ ngày trúng đấu giá vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

+ Nộp tiền đợt 2: 30% giá trị còn lại trong tháng 8/2019 vào tài khoản số 6500 211 000073 của Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp, tại Agribank - CN Đồng Tháp

Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ: Từ 15/8/2018 đến 15 giờ ngày 27/8/2018.

Bán hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Thời gian nhận hồ sơ và tiền đặt trước: 20% Giá khởi điểm vào các ngày 27, 28 và đến 15 giờ ngày 29/8/2018, nộp vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

Thời gian đấu giá: 08 giờ ngày 30/8/2018 tại Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp (Địa chỉ ĐT 848, ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 6250 230; 02773.854.517 hoặc Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp, điện thoại: 0277 6519 777 (Chị Hà).

 * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản

Gửi bình luận của bạn