Số: 131 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 20 tháng 8 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 27/08/2019 10:16:01

Đấu giá QSDĐ (ODT) đối với Dự án Khu Dân cư thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, gồm:

* Thửa 172. Diện tích: 77,5 m2; Giá khởi điểm: 356.500.000đ.

* Thửa 173. Diện tích: 74,1 m2; Giá khởi điểm: 340.860.000đ.

* Thửa 174. Diện tích: 70,7m2; Giá khởi điểm: 325.220.000đ.

* Thửa 175. Diện tích: 88,9 m2; Giá khởi điểm: 408.940.000đ.

* Thửa 176. Diện tích: 82,8 m2; Giá khởi điểm: 380.880.000đ.

* Thửa 177 (nền góc). Diện tích: 93,1 m2; Giá khởi điểm: 513.912.000đ.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 23/8/2019 đến 15 giờ ngày 12/9/2019.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào ngày 12, 13 và đến 15 giờ ngày 16/9/2019.

- Tiền bán hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 17/9/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình. Điện thoại: 0277 3833 856 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn