Số: 183/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 28 tháng 10 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 30/10/2019 09:17:03

Đấu giá cho thuê quỹ đất công ích năm 2019-2020. Đất trồng trồng cây hàng năm khác. Tổng diện tích 842.513,6 m2, tọa lạc tại Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Gồm:

- Đất tờ bản đồ số 01. Thửa đất số: 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 26, 28, 30, 31, 33, 37, 41, 44. Diện tích: 81,622.5 m2. Giá khởi điểm: 1.560.000đ/1.000m2/năm.

- Đất tờ bản đồ số 6, số 01. Thửa số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 14, 16, 19, 24, 23, 27 29, 33, 27, 32, 36, 40, 43, 46, 49, 54.

Diện tích: 340,903.7 m2. Giá khởi điểm: 1.456.000đ/1.000m2/năm.

- Đất tờ bản đồ số 6, số 01. Thửa số: 13, 17, 22, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 56, 58. Diện tích: 203.930.9 m2. Giá khởi điểm: 1.123.000đ/1.000m2/năm.

- Đất nông nghiệp tiếp giáp, tờ bản đồ số 01, 02. Thửa số: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 29, 35, 39, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 59, số 03 04, 05, 06, 08, 09, 10. Diện tích: 190,264.5 m2. Giá khởi điểm: 1.123.000đ/1.000m2/năm.

- Đất thuộc khu, tờ bản đồ số 3. Thửa số: 04, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39. Diện tích: 25.792.0 m2. Giá khởi điểm: 1.060.000đ/1.000m2/năm.

* Hình thức thuê:

- Thời gian thuê: 01 năm (Một năm).

- Nộp tiền thuê đất trúng đấu giá theo quy định.

- Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 30/10/2019 đến 15 giờ ngày 19/11/2019 tại UBND thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Tiền đặt trước: 20% theo giá khởi điểm và nộp vào các ngày 19, 20 và đến 15 giờ ngày 21/11/2019 tại UBND thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ, 30 phút ngày 22/11/2019.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 hoặc UBND thị trấn Thường Thới Tiền, Điện thoại: 0277 3589 108 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn