Số: 128/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 10 tháng 9 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 14/09/2020 09:31:09

*Quyền khai thác dịch vụ Căn tin (DT: 150m2) tại Trường THPT TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp, năm học từ 2020-2023 (Thời gian khai thác 03 năm học, kể từ ngày ký hợp đồng đến hết 31/7/2023). Giá khởi điểm: 80.000.000đ/năm học.

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá: Người trúng đấu giá thực hiện theo Phương án đấu giá số: 08/PA-THPT TPCL ngày 10/9/2020 của Trường THPT TP.Cao Lãnh và không được nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 11/9/2020 đến 15 giờ ngày 28/9/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 11/9/2020 đến 15 giờ ngày 28/9/2020

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp, các ngày 28/9, 29/9 và đến 15 giờ ngày 30/9/2020.

- Tiền bán hồ sơ: 150.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 01/10/2020 tại Trường THPT TP.Cao Lãnh.

- Hình thức: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Trường THPT TP. Cao Lãnh. Điện thoại 02773.851.716 (trong giờ hành chính).

 * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn