Số: 180/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 18 tháng 11 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 20/11/2020 09:20:43

* Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng chợ An Khánh năm 2021, tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, Đồng Tháp (Thời gian khai thác từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021). Giá khởi điểm: 172.408.500 đ.

* Người trúng đấu giá nộp đủ 100% số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 20/11/2020 đến 15 giờ ngày 04/12/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 04/12, 07/12 và đến 15 giờ ngày 08/12/2020 tại Ủy ban nhân dân xã An Khánh.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 09/12/2020 tại Ủy ban nhân dân xã An Khánh.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773852059; UBND xã An Khánh. Điện thoại: 02773615108 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn