Số: 51/TBĐG, Đồng Tháp, ngày 05 tháng 4 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 07/04/2021 08:05:52

* Quyền khai thác dịch vụ 28 kiốt, 02 sân Quần vợt và nhà tập Cầu lông tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao & Truyền thanh thành phố Sa Đéc (Thời gian khai thác 03 năm, kể từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 01/5/2024)- Kiốt (DT12m2/kiốt), Giá khởi điểm: 54.000.000đ/kiốt; Sân Quần vợt (DT800m2/sân), Giá khởi điểm: 360.000.000đ/sân; Nhà Cầu lông (DT 480m2); Giá khởi điểm: 46.800.000đ.

* Điều kiện: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo Phương án số: 63 ngày 02/4/2021 của Trung tâm VH-TT và Truyền thanh TP.Sa Đéc.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 07/4/2021 đến 15 giờ ngày 22/4/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 22/4, 23/4 và đến 15 giờ ngày 26/4/2021 tại Trung tâm VH-TT và Truyền thanh TP.Sa Đéc

- Tiền bán hồ sơ: Theo thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 27/4/2021 tại Trung tâm VH-TT và TT TP.Sa Đéc.

 - Hình thức: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Điện thoại: 02773852059; Trung tâm VH-TT&TT TP.Sa Đéc. Điện thoại: 02773862520; (trong giờ hành chính).

Gửi bình luận của bạn