Công tác bảo tồn, bảo tàng, di tích - Một năm nhìn lại

Cập nhật ngày: 19/12/2012 04:44:08

Từ đầu năm 2012 đến nay, Bảo tàng tỉnh, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Khu di tích Xẻo Quýt đón trên 420 ngàn lượt khách, các đơn vị đều đạt trên 100% kế hoạch năm.

Trong năm, Bảo tàng tỉnh đã cho nhập kho 530 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, nâng tổng số hiện vật có trong Bảo tàng lên gần 27.000; lập 8 hồ sơ di tích gồm di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt: di tích Gò Tháp; di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh: di tích Thảm sát rạch Cái Dứa - huyện Lấp Vò, di tích Đền thờ Tổng Đốc Binh Kiều - huyện Tháp Mười, di tích Đình Tân Long - huyện Thanh Bình,...

Trong các khu di tích, điểm tham quan Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc tiếp đón đông đảo du khách nhất với trên 330 ngàn lượt khách, trong đó có 223 lượt khách nước ngoài. Ban quản lý Khu di tích còn phối hợp các đơn vị trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian,... thu hút khách tham quan. Khu di tích Xẻo Quít tiếp đón hàng ngàn du khách, trong đó có trên 3.400 khách nước ngoài.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, trong năm cũng đạt được những kết quả khả quan. Ngành văn hóa tỉnh bước đầu đã thực hiện công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể hò Đồng Tháp; lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Làng nghề truyền thống Chiếu Định Yên (huyện Lấp Vò) và Làng nghề truyền thống đóng xuồng, ghe (huyện Lai Vung) đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được nâng lên theo quy mô lễ hội cấp tỉnh. Về văn hóa vật thể, trong năm 2012 đã trùng tu, tôn tạo di tích Chùa Cả Cát và Đình Định Yên; tổ chức thi sáng tác biểu tượng bia tưởng niệm, phù điêu các sự kiện lịch sử.

Như Anh

Gửi bình luận của bạn