Các Đoàn đại biểu đã đóng góp 254 lượt ý kiến vào Văn kiện trình Đại hội

Cập nhật ngày: 19/10/2020 16:40:05
Các Đoàn đại biểu đã đóng góp 254 lượt ý kiến vào Văn kiện trình Đại hội
Gửi bình luận của bạn