Công an các huyện, thành phố chưa thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân

Cập nhật ngày: 08/01/2021 06:00:06

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày 1/1/2021, Công an Đồng Tháp đã tổ chức lễ ra quân cấp Căn cước công dân (CCCD) trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên tại thời điểm hiện tại, Bộ Công an và nhà thầu chậm trang cấp các phương tiện để thu nhận hồ sơ cấp CCCD nên Công an các huyện, thành phố chưa thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho các diện đối tượng được cấp theo quy định (Khi có lịch thu nhận hồ sơ cấp CCCD cụ thể sẽ thông báo sau).

Trong thời gian chưa được cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử, công dân vẫn tiếp tục sử dụng Chứng minh nhân dân hoặc thẻ CCCD có gắn mã vạch và giấy tờ tùy thân khác. Từ nay đến trước khi cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử, vẫn tiến hành cấp mới, cấp đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân nhưng chỉ đối với những trường hợp thật sự cần thiết.

Trong khoảng thời gian này, những người chưa được thu nhận thông tin dân cư và chưa bổ sung ngày, tháng sinh (nếu còn thiếu) theo quy định thì khẩn trương liên hệ Công an hoặc cán bộ công chức tư pháp xã, phường, thị trấn tại địa phương để cung cấp thông tin dân cư và bổ sung ngày, tháng sinh để làm CCCD.

Việc cấp CCCD sẽ được tiến hành theo từng diện đối tượng, kể cả diện thuộc cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh. Khi nào đến thời gian thu nhận hồ sơ để cấp CCCD, lực lượng chức năng sẽ có thông báo cụ thể đến các đối tượng được cấp, nắm, thực hiện.

NGỌC HÂN

Gửi bình luận của bạn