Đảm bảo ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường

Cập nhật ngày: 17/01/2021 12:07:20

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 1/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường.

Kế hoạch nhằm lồng ghép bố trí ổn định chỗ ở cho các hộ dân di cư tự do vào Chương trình bố trí dân cư của tỉnh giai đoạn 2021-2025; gắn với Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, từng bước ổn định đời sống cho các hộ dân. Đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường trên địa bàn.

UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện kế hoạch. Trong đó, thực hiện nghiêm các Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh về thực hiện Chương trình bố trí dân cư, công tác quản lý địa bàn, quản lý dân cư, ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới trong giai đoạn sắp tới; đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bố trí dân cư. Vận động, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống tại chỗ.

Đồng thời tăng cường quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường; giải quyết tranh chấp, khiếu kiện kéo dài về đất đai, nhất là các điểm nóng dễ xảy ra mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để tình trạng dân di cư tự do, khiếu nại, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường; chủ động phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan chủ quản trong việc thống nhất giải pháp giải quyết dứt điểm và thu hồi đất thuộc diện phải bàn giao về địa phương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai, trong đó quan tâm giải quyết dứt điểm tranh chấp, khiếu nại về đất đai giữa nông, lâm trường đối với người dân để giải quyết các vấn đề bức xúc xảy ra ở địa phương...

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn